Drogi odebrane po przebudowie

Drogi Pilzno

W ostatnim czasie szereg dróg zostało odebranych po zakończeniu przebudowy. Zapraszamy do przeglądu inwestycji. Kolejne zadania drogowe są na różnym etapie realizacji, o dalszych postępach prac będziemy także informować. Inwestycje prowadzone na tak szeroką skalę nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe pochodzące z programów rządowych jak Polski Ład czy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Spotkanie w Koszycach

Erasmus+

W dniach 7-11 lipca w słowackich Koszycach odbyło się spotkanie w ramach projektu Erasmus+ "Reading for a Better YouTH - Reading Mindset Development". W wydarzeniu uczestniczyły Karolina Niemiec, Zosia Gębara, Eliza Adamska, Julita Owca i Vanessa Piotrowska z Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pilźnie, młodzież z Zalasowej związana z Fundacją „Ornament”, a także młodzi ludzie z Bułgarii, Słowacji i Słowenii.

Strategia Rozwoju Gminy Pilzno - ankieta

Strategia Rozwoju Gminy Pilzno na lata 2024–2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Ankieta - Strategia Rozwoju Gminy Pilzno na lata 2024-2030

Strategia Rozwoju Gminy Pilzno na lata 2024–2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 11.06.2024 r. (Dz. U. z 2024 poz. 2751) zostało opublikowane ogłoszenie Starosty Dębickiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Podkarpackie – żyj i oddychaj

Life

3 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „LIFE IP -  Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj (Podkarpackie LIFE)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ośrodków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pani Łucja ukończyła 100 lat

Łucja Kula Pilzno

W niedzielę, 7 lipca setne urodziny obchodziła mieszkanka Pilzna, Pani Łucja Kula. Z tej okazji Jubilatkę odwiedzili Burmistrz Pilzna Tadeusz Pieczonka, Z-ca Burmistrza Mirosław Miczek, Z-ca kier. Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Ciupak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Rębiś.

W życzeniach skierowanych do Szanownej Jubilatki, Burmistrz podkreślił, że 100 lat to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu.

Przejęcie prawa własności instalacji słonecznych

Komunikat Pilzno

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gmin uczestniczący w Projekcie „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” Nr RPPK.03.01.00-18-0057/17, zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Pilzno uprzejmie informuje, że w dniu 4 lipca 2024 r. upływa okres trwałości Projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”.

Uczniowie z nagrodami, Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Nagrody Burmistrza Pilzna

Radni Rady Miejskiej w Pilźnie jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie udzielenia dla Burmistrza Pilzna wotum zaufania, a także absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Pilzno za 2023 rok. IV sesji Rady Miejskiej w Pilźnie towarzyszyło wręczenie uczniom Nagrody Burmistrza Pilzna za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne.