Wybrano wykonawcę rozbudowy kanalizacji

Kanalizacja w Pilźnie

Firma Hydrobud z Pilzna złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Przedmiot zamówienia był podzielony na dwie części i obejmował budowę sieci wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków instalacją zewnętrzną zasilającą przepompownie ścieków, oświetleniem terenu, zjazdami i drogami dojazdowymi do pompowni ścieków, placami manewrowymi i niezbędną infrastrukturą w rejonie ulicy Lwowskiej oraz ulic Legionów, Paderewskiego i Kraszewskiego.

Wiersze z przyrodą w tle

Wiersze z przyrodą w tle

Przedszkolaki z całej naszej gminy przybyły do Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie, aby wziąć udział w konkursie recytatorskim pod hasłem „Wiersze z przyrodą w tle”. Tematyka konkursu związana była z uczestnictwem oddziału przedszkolnego oraz drugich klas PSP w Pilźnie w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Z ekologią na ty”.

Najkorzystniejsza oferta na wodociągi

Wodociąg Pilzno

Firma Hydrobud z Pilzna złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę sieci wodociągowej, który był podzielony na trzy części i dotyczył budowy sieci wodociągowej w miejscowości Łęki Górne, połączenia wodociągów - ulica Paderewskiego i budowy trzech przejść wodociągowych wraz z rozbiórką estakad. Oferta Hydrobudu opiewa na kwoty: część I – 162 454,34 zł ,część II – 55 671,03 zł, część III – 281 601,12 zł.