Punkty recepcyjne - wykaz

Punkty recepcyjne

Osoby, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, powinny być kierowane do punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie województwa. Tam zostaną im zapewnione: tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,  ciepły posiłek, napój, podstawowa opieka medyczna, miejsce na odpoczynek oraz udzielone dodatkowe informacje na temat pobytu w Polsce.

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych - ankieta

ankieta

W związku z podjęciem przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań w celu opracowania Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie miasta i gminy Pilzno zapraszamy mieszkańców oraz sprzedawców napojów alkoholowych o wypełnienie anonimowej ankiety. Linki do ankiet:

https://www.survio.com/survey/d/M6H9F7L0D8S6W3S9Q  - mieszkańcy

https://www.survio.com/survey/d/P1Q5J6W5S5V6M6T4S - sprzedawcy

Informacja w sprawie zbiórki pieniężnej

Solidarni z Ukrainą

W związku z pytaniami Mieszkańców informujemy, że w tym momencie nie prowadzimy zbiórki pieniężnej, natomiast planujemy ją w przyszłości przeprowadzić dla naszej zaprzyjaźnionej Gromady Sośnica. Jesteśmy w kontakcie z naszymi przyjaciółmi Andrii Portnyi przekazał burmistrz Pilzna Ewie Gołębiowskiej wiadomość, że Gromada Sośnica zmaga się z okupacją, wszystkie mosty przez rzeki są uszkodzone. W związku z tym są odcięci, a co za tym idzie, teraz pomoc do nich nie dotrze.

Apel Urzędu Wojewódzkiego w sprawie pomocy uchodźcom

ydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, iż dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają gdzie się udać po przekroczeniu granic naszego kraju, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pełne wsparcie (pomoc w formie wyżywienia i mieszkania). Dla województwa podkarpackiego lokalizacje punktów takiej pomocy znajdują się na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego i łódzkiego.

Hołd żołnierzom wyklętym

Żołnierze Wyklęci

Wczoraj, pod pomnikiem żołnierzy organizacji niepodległościowych uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska złożyła okolicznościowy wieniec w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej w Pilźnie Czesława Ziai oraz Jacka Podlaska, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, a także młodzieży.

Solidarni z Ukrainą

Ukraina

W obliczu rosyjskiej agresji, Samorząd Miasta i Gminy Pilzno solidaryzuje się z Ukrainą, a w szczególności z naszymi Przyjaciółmi z Gromady Sośnica. Pragniemy wyrazić gotowość wsparcia dla mieszkańców Ukrainy - przygotowaliśmy schronienie dla uchodźców, zapewnimy bezpieczeństwo i opiekę osobom, które będą tego potrzebować.

Granty PPGR dla gminy Pilzno

Gramty PPGR

Gmina Pilzna otrzyma grant w wysokości 174,5 tys. zł na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR. Środki finansowe przyznano w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.