Dotacje na zakup książek

Biblioteki

Powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2023 r.

Szereg dróg do przebudowy i modernizacji

Remonty dróg Pilzno

Samorząd miasta i gminy Pilzno sukcesywnie i konsekwentnie inwestuje w poprawę stanu dróg gminnych. W ostatnich dniach ogłoszono przetarg na przebudowę i modernizację aż 10 odcinków dróg.

W mieście Pilźnie zaplanowano: rozbudowę drogi przy ul. Kościuszki oraz przebudowy dróg przy ulicach: Kwiatowej, Różanej, Pana Tadeusza i drogi na działce nr 1035 w kierunku Akpilu.

Powstaje Centrum Kultury Zawisłocze

Centrum Kultury Zawisłocze

Nieopodal szkoły w Dobrkowie powstaje budynek, który będzie pełnił funkcję Centrum Kultury „Zawisłocze". Obiekt będzie służył lokalnym społecznikom, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju okolicznych sołectw i integracji mieszkańców.

Budowa budynku w Dobrkowie będzie kosztować ok. 3,4 mln zł i jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Fot. Krzysztof Kosowski

Przebudowa budynku parafialnego

Remont dom parafialny Pilzno

Praca wre, wkrótce mieszkańcy zyskają wielofunkcyjny i estetyczny obiekt kulturalno-integracyjny. Przebudowa budynku parafialnego w Pilźnie będzie kosztować ok.2,4 mln zł i jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Fot. Krzysztof Kosowski

Mistrzowie powiatu

SP Łęki Dolne

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łękach Dolnych zajęła I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w mini piłce siatkowej chłopców. Tym samym siatkarze będą rywalizować w zawodach rejonowych.

Jak ratować klimat?

Książek

Krystian Książek, uczeń kl. VII a Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym „Ratujmy klimat”.

Konkurs zorganizowano jako element projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.