Powiatowy Urząd Pracy - informacje dla obywateli Ukrainy

PUP Dębica

Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zamieszczono oddzielny dział zawierający informacje dla obywateli Ukrainy. Dodatkowo strona internetowa urzędu ma możliwość wybrania języka ukraińskiego.

Szczegółowe informacje dla obywateli Ukrainy: https://debica.praca.gov.pl/-/17428696-szczegolowe-informacje-dla-obywateli-ukrainy

PESEL dla uchodźców

PESEL uchodźcy

Od środy, 16 marca obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL, który umożliwi np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet. Ważne - usługa wykonania zdjęć do wniosku będzie refundowana. Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim w Pilźnie w referacie spraw obywatelskich - ewidencji ludności.

Posiłki dla kierowców

KGW Łęki Dolne

Nasi mieszkańcy pomagają Ukrainie na wszystkie możliwe sposoby. Tym razem panie z wielu miejscowości przygotowały posiłki dla kierowców z konwoju humanitarnego. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie: Stowarzyszeniu Zawisłocze Pilźnieńskie, Aerobikowemu Klubowi Lemurek, KGW Słotowa, Kołu Gospodyń Energicznych ze Strzegocic, KGW "Równe Babki" z Łęk Górnych, KGW w Zwierniku, KGW z Łęk Dolnych oraz KGW Bielowy. Akcję koordynowała Katarzyna Ciecieręga.

Regeneracja gleb poprzez ich wapnowanie

wapnowanie

Aktualnie realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we współpracy z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi (OSChR) program priorytetowy pn.: „Ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie”. Program został ogłoszony w czerwcu 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych. Na realizację Programu, w latach 2019 – 2023, przewidziane zostały środki w wysokości 300 mln zł.

Dzień Sołtysa - 11 marca

Dzień Sołtysa

Dziś obchodzimy Dzień Sołtysa. Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania Sołtysom oraz Radom Sołeckim za zaangażowanie wkładane w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz pomoc w rozwiązywaniu spraw istotnych dla Mieszkańców.

Dziękujemy za owocną współpracę z samorządem Miasta i Gminy Pilzno. Życzymy Państwu dalszych sukcesów w działalności sołeckiej, ludzkiej serdeczności, a także zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Przesyłamy wyrazy uznania i szacunku!

Zbiórka pieniężna uruchomiona

Zbiórka pieniężna

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że Gmina Pilzno wraz z Towarzystwem Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej uruchomiła zbiórkę pieniężną na pomoc dla Ukrainy, a w szczególności dla naszej partnerskiej Gromady Sośnica. Darowizny można wpłacać na konto: 57 9477 0001 0000 0840 2000 0130, wpłaty zagraniczne: POLU PL PR konto 57 9477 0001 0000 0840 2000 0130. Od kwietnia organizowane będą również zbiórki do puszek i skarbonek.