Wspólne dziedzictwo - międzynarodowy konkurs historyczny

Wspólne dziedzictwo

Do 25 lutego w szkołach podstawowych w trzech gminach polskich tj. Brzostek, Pilzno i Żyraków oraz czterech gromadach ukraińskich: Mena, Sośnica, Baturyn i Pliszki rusza wstępna rejestracja uczniów klas 7 i 8 do konkursu historycznego "Wspólne dziedzictwo". To pierwsze takie wydarzenie o charakterze międzynarodowym organizowane przez wcześniej wspomniane gminy i gromady w ramach integracji, nawiązywania przyjaznych relacji oraz poznania wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego Rzeczypospolitej (okres - od 1569 do 1795).

Udane zimowisko

Zimowisko

Grupa złożona 5 uczniów szkół z terenu gminy Pilzno przebywała w zimowej stolicy Polski. Wyjazd jest efektem owocnej współpracy Burmistrz Pilzna z Podkarpacką Izbą Rolniczą, dzięki czemu pozyskano miejsca na zimowisko oraz dofinansowanie. W Zakopanem na uczniów czekało wiele atrakcji, w tym narciarskie szusowanie po stokach. Zimowisko trwało od 12 do 19 lutego. Organizacją wyjazdu na zimowisko zajął się Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie.

Zimowa opieka nad bocianimi gniazdami

Bociany Taurona

Co roku w sezonie jesienno-zimowym, gdy bocianów nie ma w Polsce energetycy z TAURON Dystrybucja prowadzą prace pielęgnacyjne i montują platformy dla bocianów  w około 200 miejscach. Nowo powstałe gniazda wynoszone są powyżej przewodów, którymi płynie prąd. Prace są konieczne, ponieważ gniazda zlokalizowane bezpośrednio na słupie energetycznym i z dużą ilością materiału, stanowią zagrożenie dla samych bocianów, bezawaryjnej pracy sieci energetycznej i otoczenia.

Zwiększone wydatki na inwestycje

Budżet Gmina Pilzno

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pilźnie przegłosowano zmiany w tegorocznym budżecie. Wydatki wzrosną znacząco, bo o prawie 3 mln zł, dzięki czemu w mieście i gminie Pilzno przybędzie inwestycji do realizacji. Tylko na przebudowę i modernizacji dróg gminnych zabezpieczono ok. 1,3 mln zł.

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Pilzno otrzyma wsparcie finansowe z tegorocznego rozdania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie przyznano na budowę chodnika w kierunku szkoły w Dobrkowie. Kwota dotacji wynosi ponad 230,8 tys złotych.

Samorząd wnioskował również o realizację inwestycji przy "łączniku" i Węgierskiej, jednak to zadanie nie znalazło się na liście Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

19% wypełnienia bazy CEEB

CEEB

19% - tyle wynosi poziom wypełnienia bazy CEEB dla miasta i gminy Pilzno. Dane zostały opublikowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Liczba punktów adresowych z co najmniej 1 złożoną deklaracją aktualnie wynosi 1072. Przypominamy, że wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 2022 roku powinni złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. W przypadku nowo instalowanych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Masz pomysł na biznes?

Rowes

Masz pomysł na własny biznes? Nie masz środków na jego utworzenie? Masz grupę osób, z którą chciałbyś współpracować? Można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 366 200 zł na utworzenie i rozwój przedsiębiorstwa społecznego, czyli np. w formie spółdzielni socjalnej, fundacji, stowarzyszenia.

Szczegóły: http://wsparcie.es/

80. rocznica powstania Armii Krajowej

Pomnik Pilzno

Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, Czesław Ziaja, przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie oraz Jacek Podlasek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej złożyli wieniec, a także zapalili znicze z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Symboliczny gest miał miejsce pod pomnikiem, który upamiętnia 50. rocznicę powołania Armii Krajowej, oddając hołd poległym żołnierzom placówki "Pocisk" oraz walczącym o wolność w latach 1939-1956.