Posiłki dla kierowców

KGW Łęki Dolne

Nasi mieszkańcy pomagają Ukrainie na wszystkie możliwe sposoby. Tym razem panie z wielu miejscowości przygotowały posiłki dla kierowców z konwoju humanitarnego. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie: Stowarzyszeniu Zawisłocze Pilźnieńskie, Aerobikowemu Klubowi Lemurek, KGW Słotowa, Kołu Gospodyń Energicznych ze Strzegocic, KGW "Równe Babki" z Łęk Górnych, KGW w Zwierniku, KGW z Łęk Dolnych oraz KGW Bielowy. Akcję koordynowała Katarzyna Ciecieręga.

Regeneracja gleb poprzez ich wapnowanie

wapnowanie

Aktualnie realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we współpracy z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi (OSChR) program priorytetowy pn.: „Ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie”. Program został ogłoszony w czerwcu 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych. Na realizację Programu, w latach 2019 – 2023, przewidziane zostały środki w wysokości 300 mln zł.

Dzień Sołtysa - 11 marca

Dzień Sołtysa

Dziś obchodzimy Dzień Sołtysa. Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania Sołtysom oraz Radom Sołeckim za zaangażowanie wkładane w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz pomoc w rozwiązywaniu spraw istotnych dla Mieszkańców.

Dziękujemy za owocną współpracę z samorządem Miasta i Gminy Pilzno. Życzymy Państwu dalszych sukcesów w działalności sołeckiej, ludzkiej serdeczności, a także zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Przesyłamy wyrazy uznania i szacunku!

Zbiórka pieniężna uruchomiona

Zbiórka pieniężna

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że Gmina Pilzno wraz z Towarzystwem Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej uruchomiła zbiórkę pieniężną na pomoc dla Ukrainy, a w szczególności dla naszej partnerskiej Gromady Sośnica. Darowizny można wpłacać na konto: 57 9477 0001 0000 0840 2000 0130, wpłaty zagraniczne: POLU PL PR konto 57 9477 0001 0000 0840 2000 0130. Od kwietnia organizowane będą również zbiórki do puszek i skarbonek.

Komunikat Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Apel wojsko

Wojsko Polskie intensywnie się szkoli podnosząc w ten sposób swoje umiejętności, sprawdzając też przygotowanie i gotowość bojową. Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do działania oraz zapewnienie niezależności od innych jednostek, które na danym terenie się znajdują.

Dziękujemy za ofiarność!

Sokół

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Pilzno, dziękujemy serdecznie za ofiarowane serce i okazaną pomoc. Dzięki Waszemu zaangażowaniu zgromadziliśmy znaczną ilość żywności, wody, środków higieny i czystości, pościeli oraz innych potrzebnych rzeczy. W sprawie wydawania darów z magazynu dla osób przybyłych do naszej gminy z Ukrainy prosimy o kontakt pod nr tel 729 979 081 w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8-15. Osoby, które chciałyby przekazać dary prosimy o kontakt pod nr tel. 729 979 081.

Dary dla Ukrainy

Dary dla Ukrainy

Kolejny transport ze środkami medycznymi dotarł do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Jest to odzew na prośbę o pomoc wysłaną przez Urząd Marszałkowski. Samorządy, czyli gminy: Dębica, Pilzno, Żyraków, Brzostek, Jodłowa oraz miasto Dębica wspólnie zebrały potrzebne leki, opatrunki środki odkażające, karimaty i śpiwory. Dzięki uprzejmości firmy Bama Logistics z Kozłowa wypełniony po dach samochód dostawczy dotarł w dniu dzisiejszym do Rzeszowa. Zebrana pomoc rzeczowa została przekazana Pawłowi Barnakowi, kierownikowi oddziału wdrażania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Energia dla wsi - informator

Eenrgia dla wsi

Program priorytetowy „Energia dla wsi” został opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Budżet na realizację programu został wstępnie określony na 1 mld. zł w tym:

Uwaga na fotowoltaikę

Ostrzeżenie

Przestrzegamy mieszkańców przed osobami/firmami, które proponują montaż fotowoltaiki etc., powołując się na współpracę z Gminą. To nie jest prawda, w tym momencie nie realizujemy tego typu programów. Aktualnie nie prowadzimy też kontroli palenisk, dlatego apelujemy, aby nie wpuszczać do domów osoby podające się za urzędników.

Przypominamy, że wszystkie informacje na temat realizowanych działań i programów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie.

Nie dajmy się zwieść, gdy ktoś m.in: