Jubileusz Zawisłocza Pilźnieńskiego

Zawisłocze Pilźnieńskie

Przed nami kolejne atrakcyjne wydarzenie na pilźnieńskim rynku. Już w sobotę, 11 czerwca odbędzie się jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Zawisłocze Pilźnieńskie. Program imprezy jest bogaty. Od godz. 16 zaplanowano prezentację dorobku stowarzyszenia, program artystyczny uczniów z Dobrkowa, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, koncert zespołu Rombań z Chyżnego, występ kapeli Dolina Wisłoki. Przewidziano też śląski pokaz kulinarny z degustacjami oraz dodatkowe atrakcje, jak warsztaty dla dzieci czy darmowa zjeżdżalnia.

Przegląd kotłów gazowych

Informacja

Informujemy, że podwykonawca firmy Sanito –  Levada z Krakowa rozpoczął wykonywanie obowiązkowych przeglądów kotłów gazowych (wymienionych w ramach projektu 3.3.1), celem utrzymania 2-letniej gwarancji producenta. Termin realizacji przeglądów potrwa do dnia 30.09.2022 r. Mając na względzie bezpieczeństwo naszych Mieszkańców prosimy o zachowanie ostrożności. Przed wpuszczeniem serwisanta na teren swojego gospodarstwa domowego poprośmy o przedstawienie legitymacji.

Raport o stanie Gminy za 2021 rok

Burmistrz Pilzna przedstawia do zapoznania się przez mieszkańców Pilzna: "Raport o stanie Gminy. Podsumowanie działalności Burmistrza Pilzna za rok 2021".

Debata nad "Raportem..." planowana jest na Sesji RM w Pilźnie w dniu 1 lipca br. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób.

Potrójne święto w Strzegocicach

Szkoła w Strzegocicach

W obecności licznych gości w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzegocicach uroczyście świętowano Dzień Mamy oraz 180. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej, która jest patronką placówki. Spotkanie było też okazją do podzielenia się radością z sali gimnastycznej, którą do użytku oddano w czasie pandemicznych obostrzeń, przez co oficjalne otwarcie miało skromny charakter.

Społeczność szkolna przygotowała bogaty program artystyczny z piękną scenografią. Uczniowie zachwycali swoimi talentami oraz strojami w poszczególnych występach.

Usługi opiekuńcze w gminie Pilzno

usługi opiekuńcze Pilzno

Gmina Pilzno - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie ogłosił nabór do udziału w projekcie pt. „Usługi opiekuńcze w gminie Pilzno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Postęp prac przy Paderewskiego

Paderewskiego Pilzno

Postępują prace przy przebudowie drogi gminnej przy ul. Paderewskiego w Pilźnie. Inwestycja przede wszystkim ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika oraz wzmocnienie i poszerzenie jezdni, której nawierzchnia była w złym stanie technicznym.

Przebudowa drogi przy ul. Paderewskiego w Pilźnie jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ostrzeżenia meteorologiczne

burze z gradem

Bądźmy ostrożni - zabezpieczmy swój dobytek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydał prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dotyczący burz z gradem pierwszego stopnia oraz silnego wiatru. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli. Szczegóły w załączonym pliku.

Inwestycje w Podlesiu Machowskim

Remiza Podlesie

Praca wre przy rozbudowie i przebudowie budynku remizy w Podlesiu Machowskim na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej. Po przeprowadzeniu gruntownej modernizacji, remiza OSP będzie jednocześnie miejscem służącym do integracji lokalnej społeczności, w tym paniom z Koła Gospodyń Wiejskich. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Liwocz.