Obowiązek ważnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Z dniem 4 maja 2023 r. powraca obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do ich stosowania wynikający z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Pliki do pobrania: