Umowa na kanalizację

Kanalizacja w Pilźnie

Podpisano umowę z firmą Hydrobud z Pilzna na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Przedmiot zamówienia był podzielony na dwie części i obejmował budowę sieci wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków instalacją zewnętrzną zasilającą przepompownie ścieków, oświetleniem terenu, zjazdami i drogami dojazdowymi do pompowni ścieków, placami manewrowymi i niezbędną infrastrukturą w rejonie ulicy Lwowskiej oraz ulic Legionów, Paderewskiego i Kraszewskiego.

Oferty złożone przez Hydrobud opiewały na kwoty ponad 713 tys. zł w przypadku części I oraz ok. 2,2 mln zł dla II części zamówienia.