Strażacy wybrali władze

Zebranie wyborcze OSP

Zbigniew Zyznar został wybrany prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pilźnie. Funkcję komendanta będzie sprawował Wacław Jurek. Decyzje podjęto podczas zebrania wyborczego władz gminnego, które odbyło się 29 września.

W zjeździe uczestniczyło 38 z 39 delegatów. W spotkaniu wzięli udział także dh Stanisław Bryg - prezes powiatowy ZOSP RP w Dębicy, st. bryg. Krzysztof Marek – komendant powiatowy PSP w Dębicy oraz burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie Czesław Ziaja, a także Tadeusz Pieczonka, Mirosław Miczek i Paweł Bożek, radni Rady Miejskiej w Pilźnie. 
 

Skład Zarządu:

Prezes: dh Zbigniew Zyznar

Wiceprezesi: dh Mariusz Witek, dh Robert Grzebień

Komendant gminny: dh Wacław Jurek

Sekretarz: dh Paweł Dubas

Skarbnik: dh Robert Kula

Członek prezydium: dh Tadeusz Książek

Członkowie: dh Michał Mroczek, dh Stanisław Chmielowski, dh Krzysztof Nowicki, dh Marek Parat, dh Damian Grab, dh Łukasz Kolak, dh Łukasz Sok, dh Damian Miczek, dh Mirosław Miczek, dh Wojciech Piekarz, dh Marcin Paprocki, dh Waldemar Świerczek. dh Edward Tomasiewicz, dh Mateusz Gleń, dh Marek Kloch , dh Jacek Świerczek, dh Paweł Soprych, dh Robert Kos, dh  Krzysztof Kaczka, Czesław Ziaja, Tadeusz Pieczonka

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: dh Edward Tomasiewicz

Wiceprzewodniczący: dh Mateusz Gleń

Sekretarz: dh Michał Mroczek

Delegaci do Zarządu Powiatowego w Dębicy:

dh Zbigniew Zyznar, dh Mariusz Witek, dh Wacław Jurek, dh Robert Grzebień, dh Tadeusz Książek

Przedstawiciele do Zarządu Powiatowego w Dębicy:

dh Zbigniew Zyznar, dh Wacław Jurek, dh Mariusz Witek