Prawie 5 mln zł z Polskiego Ładu

Polski Ład Gmina Pilzno

Prawie 5 mln zł trafi do gminy Pilzno z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki te przyznano na przebudowę i nadbudowę budynku parafialnego przy ul. Petrycego w Pilźnie na potrzeby działalności kulturalnej oraz budowę budynku Centrum Kultury „Zawisłocze".

Przypomnijmy, że gmina Pilzno złożyła 3 wnioski na kwotę ponad 83 mln zł. Aplikowano o wsparcie finansowe na inwestycje w rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także o dofinansowanie na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych.

Zdjęcia