Zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców

Wsparcie

Samorząd gminy Pilzno w miarę możliwości stara wspierać się lokalnych przedsiębiorców, czego przykładem jest uchwała Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. Uchwała weszła w życie i obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczą nowo wybudowanych budynków i budowli (których budowa została zakończono po 1 stycznia 2021 r. - decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie budynku) lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje na okres 2 lat. Podobne uchwały podejmowano w 2007 r. (na okres 5 lat, skorzystało 5 przedsiębiorców na kwotę ponad 1,5 mln zł) oraz w 2015 r. (na okres 3 lat, skorzystało 20 przedsiębiorców na kwotę ok. 1,6 mln zł).