Planowanie przestrzenne

  • Załącznik do Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno dla części miejscowości Bielowy I Etap A - plik geoTIFF, legenda
  • Załącznik do Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno dla części ulicy Węgierska 2 - plik geoTIFF, legenda
  • Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/297/21 RM w Pilźnie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno dla części miejscowości Bielowy "Bielowy - złoże" - plik geoTIFF, legenda
  • Załącznik do Uchwały Nr XXXV/282/21 RM w Pilźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno dla części miejscowości Pilzno przy ul. Węgierskiej - plik geoTIFF, legenda
  • Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/272/21 RM w Pilźnie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilzno - plik geoTIFF, legenda
  • Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/271/21 RM w Pilźnie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno dla części miejscowości Pilzno w rejonie ul. Węgierskiej, Kościuszki i Ofiar Katynia - plik geoTIFF, legenda
  • Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/270/21 RM w Pilźnie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno dla części miejscowości Gołęczyna "Barycza" - plik geoTIFF, legenda
  • Załącznik do Uchwały Nr XXXII/257/21 RM w Pilźnie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilzno - plik geoTIFF
  • Załącznik do Uchwały Nr XXXI/252/21 RM w Pilźnie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno dla części miejscowości Jaworze Górne "Jaworze Górne I" - plik geoTIFF