Odnowa wsi Bielowy

Bielowy

Gmina Pilzno wspólnie z mieszkańcami sołectwa Bielowy zrealizowała projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejsc rekreacji poprzez doposażenie placu zabaw i urządzenie w jego obrębie siłowni na świeżym powietrzu”. W ramach projektu w obrębie budynku byłej szkoły w Bielowach przygotowano teren oraz zakupiono i zamontowano duży zestaw zabawowy dla najmłodszych. Ponadto zostały również zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitrek oraz urządzenie podwójne twister/steper.

Realizacja projektu przyczyni się do większej integracji społeczności sołectwa oraz zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców wsi Bielowy.

Wartość zadania wyniosła 26 309,70 zł w tym Samorząd Województwa Podkarpackiego dofinansował zadanie kwotą 10 000,00 zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Pilzno.

Zdjęcia