Budżet na 2022 r. przyjęty

Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie

Uchwalono budżet na 2022 rok. Dochody ustalono w łącznej kwocie 76 366 374 zł, natomiast wydatki wynoszą 79 496 239 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono ponad 5 mln złotych. Kwota przeznaczona na inwestycje będzie jednak wyższa, ponieważ w nowym roku do budżetu będzie wprowadzona nadwyżka z tegorocznego budżetu, wpłynęły też rządowe środki na realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. Gmina otrzyma również dofinansowanie z Polskiego Ładu. Poza tym samorząd oczekuje na podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na budowę boisk.

Dodajmy, że wpływ na wysokość budżetu mają zmiany związane z programem Rodzina 500+. Od 2022 r. obsługę 500 plus zacznie przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

9 radnych głosowało za przyjęciem budżetu, natomiast 6 radnych wstrzymało się od głosu.