Grzywna za brak deklaracji CEEB

CEEB

Przypominamy, że wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 2022 roku powinni złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim lub za pośrednictwem Internetu. Warto się pospieszyć, ponieważ za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary grzywny. Tymczasem według danych na grudzień 2021 r., do bazy wpłynęło 266 deklaracji z Gminy Pilzno i dotyczą one zaledwie 6 proc. punktów adresowych. Wciąż ponad 90 proc. właścicieli budynków nie wypełniło tego obowiązku

Materiały informacyjne, wzory wniosków do pobrania na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Zdjęcia