Wywiad ze Switłaną Pastuszenko

Switłana Pastuszenko

W najbliższym wydaniu "Naszego Pilzna" przeczytamy wywiad ze Switłaną Pastuszenko, która od 7 lat pracuje w Radzie Sosnyckiej jako Sekretarz Rady.

- Nasza społeczność od 4 lat współpracuje z Fundacją Solidarności Międzynarodowej, z którą z sukcesem realizowaliśmy wspólne projekty. W kwietniu 2022 r. organizacja ta ogłosiła rozpoczęcie nowego projektu: 2 – miesięcznego stażu w polskich urzędach dla samorządowców z Ukrainy. Celem tego przedsięwzięcia jest budowanie i rozwój współpracy między przedstawicielami polskich i ukraińskich samorządów. Zgłosiłam się do udziału w projekcie i zostałam wybrana. Gmina Pilzno jest partnerską gminy Sośnicy, więc Fundacja solidarności zwróciła się do władz gminy Pilzno o możliwość współpracy. Pani Burmistrz wyraziła zgodę i tak znalazłam się w Pilźnie - zdradza pani Switłana, która wystosowała również list do mieszkańców miasta i gminy Pilzno.

Zdjęcia