Zabytki

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela

Jest najcenniejszym i najokazalszym zabytkiem architektury. Został wzniesiony, w stylu gotyckim w niedługim czasie po lokacji miasta (1354). Na przestrzeni wieków Świątynia była rozbudowywana i powiększana. Warto zajrzeć do jej wnętrza, w którym wzrok przyciągają przepiękne ołtarze. Na szczególną uwagę zasługuje wykonany z białego piaskowca ołtarz główny z 1887 roku. Z XVIII wieku zachowała się w kościele ambona nakryta baldachimem, rokokowy chór, organy oraz krucyfiks w kruchcie pod wieżą. Najcenniejszym zaś zabytkiem jest umieszczona w prezbiterium późnogotycka drewniana i polichromowana figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1500 roku.

Kościół parafialny w Pilźnie - różne widoki

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia (Kościół klasztorny oo. Karmelitów pw. św. Katarzyny i Barbary)

Kościół wybudowano w 1410 roku za sprawą króla Władysława Jagiełły i pierwszego przeora klasztoru o. Filipa. Dekret ogłaszający Klasztor Ojców Karmelitów w Pilźnie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia wydał w 2006 roku ordynariusz tarnowski. Sanktuarium zasługuje na szczególną uwagę ze względu na znajdujący się w nim cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia. Malowany na desce ok. 1655 r. wizerunek ozdobiony jest srebrnymi sukienkami wykonanymi według projektu samego Jana Matejki. Wnętrze kościoła zdobi figuralna i ornamentalna polichromia z 1866 roku autorstwa Jakuba Gucwy. W kaplicach występuje dekoracja malarska Z. Gidlicza i S. Westwalewicza. Wystrój malarski stanowi tło do wyposażenia pochodzącego z XVII i XVIII wieku, z którego centrum stanowi się późnorenesansowy ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej i rokokowym tabernakulum.

Kościół klasztorny oo. Karmelitów - różne widoki

Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Stanowi atrakcyjny zabytek Ziemi Pilźnieńskiej. To okazała piętrowa budowla z 1907 r. Obiekt wybudowano na planie wydłużonego prostokąta z parami parterowych przybudówek po bokach. Korpus budynku wypełnia sala gimnastyczna. Obecnie budynek służy reaktywowanemu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół.

Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” - różne widoki

Kościół pw. Narodzenia Najśw. Marii Panny w Dobrkowie

Kościół jest jednym z najstarszych zabytków Gminy. Jednonawowa świątynia zbudowana pod koniec XVI wieku jest prawdopodobnie dziełem arian, którzy zajmowali ją w latach 1565 – 1595. W drugiej połowie XVII wieku do pierwszej renesansowej części dobudowano nawę, zakrystię oraz wieżę zachodnią, tworząc niewielki kościół katolicki. We wnętrzu kościoła znajduje się wiele cennych, różnorodnych stylowo sprzętów i dekoracji. Jednolity zespół tworzą późnobarokowy ołtarz główny z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz stojące ołtarze boczne. Świątyni dodają uroku ściany pokryte secesyjną polichromią.

Kościół parafialny w Dobrkowie - różne widoki

Kościół p.w. św. Bartłomieja w Łękach Górnych

Świątynia należy do najstarszych najcenniejszych zabytków w regionie. Zbudowana prawdopodobnie w 1484 r. stanowi jedyny na terenie gminy zabytek późnogotyckiej architektury drewnianej. Wnętrze świątyni zdobi polichromia figuralna i ornamentalna z 1966 roku. Najcenniejszym zabytkiem dawnej sztuki jest malowany na desce późnogotycki obraz Zaśnięcia Matki Boskiej.

Kościół p.w. św. Bartłomieja w Łękach Górnych

Klasztor O.O. Karmelitów w Lipinach

Fundatorką klasztoru była Joanna Lubieniecka, która z wdzięczności za uratowanie życia w czasie rabacji 1846 roku przekazała karmelitom swój majątek. W 1889 roku drewniany, parterowy budynek został zastąpiony nowym, murowanym, przy zachowaniu pierwotnego kształtu. Okazała budowla łączy w sobie elementy architektury romańskiej, gotyckiej i renesansowej. Wejście do dawnego refektarza poprzedza taras z kamienną balustradą.

Klasztor O.O. Karmelitów w Lipinach