Zmarł Zbigniew Baran

Zbigniew Baran

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy do wiadomości informację o śmierci Zbigniewa Barana, Dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie. Świętej Pamięci Zbigniew Baran przez prawie 30 lat pracy w miejskich instytucjach dał się poznać jako sprawny i profesjonalny menedżer, który z oddaniem i zaangażowaniem wykonywał powierzone mu obowiązki.

Wieloletni Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie był człowiekiem obdarzonym niezwykłą osobowością, cenionym specjalistą i dobrym współpracownikiem.

Łączymy się w żałobie i smutku składając najszczersze kondolencje oraz wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

 

Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie Czesław Ziaja

 

Biogram:

Urodzony 05.06.1958 roku w Mielcu. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W 1985 roku otrzymał dyplom ukończenia uczelni.

Pracował od 1986 r. do 1992 r. w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych na stanowisku Kierownika Budowy.

Zatrudniony od 01.01.1994 roku w Urzędzie Miejskim w Pilźnie na stanowisku Inspektora Nadzoru. Od 01.07.1996 roku Kierownik Oczyszczalni Ścieków. Od 01.01.1997 roku pełnił funkcję Dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie.