Dyplomy dobrych gospodarzy

Dzień Sołtysa Pilzno

Z okazji Dnia Sołtysa w Urzędzie Miejskim w Pilźnie zorganizowano spotkanie sołtysów z władzami samorządowy miasta i gminy Pilzno. Wydarzenie było okazją do złożenia życzeń, gratulacji oraz przekazania dyplomów dobrego gospodarza.

Składamy wyrazy uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz działania podejmowane na rzecz rozwoju Sołectwa. Dziękujemy za dobrą współpracę z Samorządem Miasta i Gminy Pilzno, za trud wkładany w poprawę jakości życia Mieszkańców Sołectwa i za podejmowanie działań integrujących społeczność. Z okazji Dnia Sołtysa życzymy pełni zdrowia, realizacji planów, a także z satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu zaszczytnej i ważnej funkcji Sołtysa – burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska oraz Czesław Ziaja, przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie dziękowali sołtysom oraz przewodniczącemu zarządu miasta.

Zdjęcia