Najkorzystniejsza oferta na wodociągi

Wodociąg Pilzno

Firma Hydrobud z Pilzna złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę sieci wodociągowej, który był podzielony na trzy części i dotyczył budowy sieci wodociągowej w miejscowości Łęki Górne, połączenia wodociągów - ulica Paderewskiego i budowy trzech przejść wodociągowych wraz z rozbiórką estakad. Oferta Hydrobudu opiewa na kwoty: część I – 162 454,34 zł ,część II – 55 671,03 zł, część III – 281 601,12 zł.

Inwestycja jest dofinansowane ze środków rządowych przekazanych na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.