Stan Czystego Powietrza

Czyste Powietrze

Wdrożenie Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Pilzno – dane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

  • Liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie: 212,
  • Liczba zawartych umów: 182,
  • Kwota wypłaconych dotacji: 1 557 875,45 zł
  • Liczba zrealizowanych umów: 95.

Stan na dzień: 31.03.2023 r.