PSP Łęki Dolne na podium

PSP Łęki Dolne

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łękach Dolnych zdobyła trzecie miejsce w Rejonowe Igrzyska Dzieci w mini siatkówce chłopców w Ropczycach. W zawodach wzięły udział drużyny reprezentujące cztery powiaty: mielecki, dębicki, kolbuszowski oraz ropczycko – sędziszowski. Rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym.”

Zdjęcia