Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci

Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci

26 kwietnia o godzinie 10.00 odbędą się coroczne Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci w Paszczynie, związane z Miesiącem Pamięci Narodowej oraz rocznicą wyzwolenia funkcjonujących w latach 1940 – 1944, zorganizowanych przez hitlerowców obozów pracy przymusowej Pustkowie.

Co roku spotykamy się w tym szczególnym miejscu, aby oddać hołd wszystkim rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny, a także aby upamiętnić tysiące więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie.

Po zakończeniu uroczystości zapraszamy do zwiedzania Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej, która w ostatnim czasie nabyła wiele nowych eksponatów. Nową aranżację ekspozycji w dniu uroczystości tradycyjnie będzie można zwiedzić bezpłatnie.

Zdjęcia