Odnawiają pomnik Erazma Zaremby

Pomnik Erazma Zaremby

Towarzystwo Karpackie podjęło się inicjatywy ratowania i odnowienia nagrobka Zarembów na cmentarzu w Worochcie (miejscowość położona w obwodzie iwanofrankowskim w Ukrainie, dawniej w II RP w woj. stanisławowskim). W grobie spoczywa Erazm Zaremba - honorowy obywatel miasta Pilzna i były starosta pilźnieński (w latach 1892-1898).

Przypomnijmy (za "Pilzno. Monografia miasta do 1945 roku"), że w 1888 r. w powiecie pilźnieńskim było 59 gmin wiejskich, 55 obszarów dworskich, jedno miasteczko (Jodłowa) i dwa miasta (Brzostek i Pilzno).

- Erazm Zaremba osiadłszy na emeryturze w Worochcie aktywnie angażował się w prace na rzecz lokalnej społeczności, m.in. w budowę kościoła, zaś Wandalin był c.k. pocztmistrzem w Worochcie. Pomnik nagrobny Zarembów jest jednym z ostatnich starych nagrobków na cmentarzu w Worochcie i przez to ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Posiada też znaczną wartość zabytkową i artystyczną. Jak stwierdzono w czasie wizji lokalnej w styczniu 2023 r. wymagana jest pilna interwencja o charakterze ratunkowym, połączona z niezbędnymi działaniami konserwatorskimi. Prace prowadzone będą w części siłami społecznymi z udziałem społeczności lokalnej, a w części przez w fachowego konserwatora rzeźby kamiennej - podkreślają członkowie Towarzystwa Karpackiego.

Śp. Zaremba pozostawia po sobie pamięć dobrego i zacnego człowieka, na którą sobie całem życiem, obywatela, kochającego ojczyznę, zasłużył. To też zwłokom jego na cichy cmentarz wiejski worochteński towarzyszy szczery żal wszystkich, którzy go mieli sposobność bliżej poznać - napisano w "Słowie polskim" z 12 sierpnia 1904 roku.

Prace są w toku. Wsparcia finansowego udzieliło m.in. Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, jednak renowacja wymaga dalszej pomocy, np. poprzez przekazanie darowizny na konto Towarzystwa Karpackiego: PKO BP XVIII O/W-wa 75 1020 1185 0000 4602 0074 3104 (z dopiskiem: „Cmentarz w Worochcie”). Środki można też przekazać Towarzystwu Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej.