Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Pilzno otrzyma wsparcie finansowe z tegorocznego rozdania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie przyznano na budowę chodnika w kierunku szkoły w Dobrkowie. Kwota dotacji wynosi ponad 230,8 tys złotych.

Samorząd wnioskował również o realizację inwestycji przy "łączniku" i Węgierskiej, jednak to zadanie nie znalazło się na liście Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

19% wypełnienia bazy CEEB

CEEB

19% - tyle wynosi poziom wypełnienia bazy CEEB dla miasta i gminy Pilzno. Dane zostały opublikowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Liczba punktów adresowych z co najmniej 1 złożoną deklaracją aktualnie wynosi 1072. Przypominamy, że wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 2022 roku powinni złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. W przypadku nowo instalowanych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Masz pomysł na biznes?

Rowes

Masz pomysł na własny biznes? Nie masz środków na jego utworzenie? Masz grupę osób, z którą chciałbyś współpracować? Można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 366 200 zł na utworzenie i rozwój przedsiębiorstwa społecznego, czyli np. w formie spółdzielni socjalnej, fundacji, stowarzyszenia.

Szczegóły: http://wsparcie.es/

80. rocznica powstania Armii Krajowej

Pomnik Pilzno

Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, Czesław Ziaja, przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie oraz Jacek Podlasek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej złożyli wieniec, a także zapalili znicze z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Symboliczny gest miał miejsce pod pomnikiem, który upamiętnia 50. rocznicę powołania Armii Krajowej, oddając hołd poległym żołnierzom placówki "Pocisk" oraz walczącym o wolność w latach 1939-1956.

Dofinansowanie do wymiany kotła CO

Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji wspólnego Projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związki Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.2.2", który obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

Projekt zakłada dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

 

Stanisław Kaszubski "Król" - człowiek niezłomny

Kaszubski

Przedstawiciele pilźnieńskich władz samorządowych, harcerstwa, Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Domu Kultury w Pilźnie uczcili wczoraj pamięć Stanisława Kaszubskiego "Króla", człowieka niezłomnego, który został stracony 107 lat temu, na pilźnieńskim rynku.

Muzeum Regionalne w Pilźnie o Stanisławie Kaszubskim "Królu":