Ogłoszenia

Ogłoszenie I przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Pilzna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej w Parkoszu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 782/2 o pow. 0,20 ha. Cena wywoławcza 40 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 23.02.2024 r. o godz. 11:00.

Pliki do pobrania:

Rolniku weź udział w szkoleniu - stosowanie środków ochrony

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dębicy organizuje szkolenie UZUPEŁNIAJĄCE w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z włączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Szkolenie odbędzie się dnia 24.02.2024 w Łękach Górnych - Remiza OSP.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 723 977 434, 14 677 92 57.

Pliki do pobrania:

Informacja ZUS - korekty dokumentów rozliczeniowych

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nowe terminy składania korekt

Płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych w następujących terminach:

  • za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – do 1 stycznia 2024 r.
  • za okresy od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Po upływie tych terminów korekty mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. Korekty takie ZUS wykona na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. W wyniku tych korekt nie nastąpią żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek.

Dlatego każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 do grudnia 2021 r. Korektę tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 r.

Korekty danych z dokumentów rozliczeniowych złożonych za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące można przekazywać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Wsparcie ZUS dla płatników

Płatnik składek ma prawo skorzystać z pomocy ZUS, aby zweryfikować swoje dokumenty rozliczeniowe. Jeśli będzie składał je przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych. Pomoc w weryfikacji rozliczeń i wyjaśnienia zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych można uzyskać:

  • podczas e-wizyty w ZUS,
  • telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00,
  • w dowolnej placówce ZUS.

Obwieszczenie Burmistrza Pilzna

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno dla części miejscowości Łęki Górne i Łęki Dolne

Pliki do pobrania: