Polska, woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Pilzno
r.,
Kont@kt

Urząd Miejski w Pilźnie
ul. Rynek 6
39-220 Pilzno
tel. (014)672 10 36 lub (014)680 77 20
fax 672 24 91
Godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

E-mail: pilzno@pilzno.um.gov.pl
Burmistrz: burmistrz@pilzno.um.gov.pl
Zastępca Burmistrza: zastepca_burmistrza@pilzno.um.gov.pl
Sekretarz Gminy: sekretarz@pilzno.um.gov.pl
Skarbnik Gminy: skarbnik@pilzno.um.gov.pl
Inwestycje i zamówienia publiczne: inwestycje@pilzno.um.gov.pl
Przetargi: przetargi@pilzno.um.gov.pl
Planowanie przestrzenne: plan@pilzno.um.gov.pl
Drogi: drogi@pilzno.um.gov.pl
Podatki lokalne: podatki@pilzno.um.gov.pl
Dział kadr: kadry@pilzno.um.gov.pl
Obrona cywilna
Zarządzanie kryzysowe:
oczk@pilzno.um.gov.pl
Urząd Stanu Cywilnego: usc.pilzno@wp.pl
Promocja: promocja@pilzno.um.gov.pl
Rada Miejska: rada@pilzno.um.gov.pl
Mienie komunalne: mieniekomunalne@pilzno.um.gov.pl
Ochrona środowiska: ochronasrodowiska@pilzno.um.gov.pl

Telefony UM w Pilźnie

Nr Pokój Nr bezpośredni Nr 6721036 i wewn.
1 Sekretariat 672 10 36
680 77 20
720
2 Planowanie przestrzenne 680 77 22722
4 Inwestycje i zamówienia publiczne, Drogi 680 77 24
680 77 41
724
741
2 Skarbnik gminy 680 77 23723
7 Księgowość budżetowa 680 77 40740
5 Księgowość podatkowa 680 77 26726
5 Działaność gospodarcza 680 77 64764
5 Podatki 680 77 27727
6 Sekretarz gminy 680 77 28728
8 Kasa 680 77 38738
9 Obrona cywilna 680 77 39739
10 Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Rady Miejskiej 680 77 30730
10 Biuro Rady Miejskiej 680 77 09709
13 Dowody osobiste, Ewidencja ludności 680 77 32732
14 Kadry, Promocja 680 77 33733
15 Rolnictwo i ochrona środowiska, gospodarka wodna 680 77 34734
16 Mienie komunalne 680 77 35735

Dom Kultury
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30
tel./fax (0-14)672 10 27
tel. (0-14)681 29 28 lub (0-14)672 31 14
E-mail: dkpilzno@poczta.fm
WWW: www.dkpilzno.prv.pl

Gminne Centrum Informacji
ul. Węgierska 30
39-220 Pilzno
tel. (0-14) 672 27 49

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 33
39-220 Pilzno
tel. (0-14) 6721097 lub 6807729
E-mail: mgpilzno@rzeszow.uw.gov.pl
WWW: http://www.ops.pilzno.kw.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Węgierska 30
39-220 Pilzno
tel. (0-14) 672 27 49
Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30-11.00
wtorek: 15.30-19.30 - dyżur psychologa
środa: 11.30-15.30

Gminne Centrum Informacji
ul. Węgierska 30
39-220 Pilzno
tel. (0-14) 672 27 49
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 9.00-19.00

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
ul. Rynek 6
39-220 Pilzno
tel./fax (0-14)680 77 46
E-mail: zeas@pilzno.um.gov.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Miejski Zakład Komunalny "PILZNO" Sp. z o.o.
Strzegocice 72A 39-223 Strzegocice
tel. (0-14)14 681 57 88
E-mail: mzk_pilzno@wp.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.00-15.00

Kasa Miejskiego Zakładu Komunalnego "PILZNO" Sp. z o.o.
ul. Rynek 6 39-220 Pilzno
tel. (0-14)14 680 77 42
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.00-14.00 (przerwa 12.00-13.00)

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Staszica 55
39-220 Pilzno
tel. (0-14)672 12 98
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
Webmaster: Andrzej