Polska, woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Pilzno
r.,
Wydarzenia w Gminie

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w gminie Pilzno

W dniu 21 czerwca 2011 r. Burmistrz Pilzna P. Ewa Gołębiowska zwołała pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w gminie Pilzno. Zespół liczy 10 osób i został powołany Zarządzeniem nr 67/2011 Burmistrza Pilzna z dnia 24 maja 2011 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia, Organizacji Pozarządowych oraz Sądu Rejonowego w Dębicy.
W swoim wystąpieniu Pani Burmistrz wspomniała, że ustawodawca nałożył na gminy obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zgodnie z art. 9 b ust. 2 ustawy Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a w szczególności:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W trakcie posiedzenia Zespołu zgodnie z zapisem Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie został wybrany Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca.
Przewodniczącą Zespołu została wybrana jednogłośnie Pani Elżbieta Dziedzic – Przedstawiciel Oświaty. Zastępcą – Pani Bernadetta Bańdur –. Przedstawiciel Ochrony Zdrowia.

X JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY "WISŁOKA 2011"
30 czerwca - 2 lipca 2011 r.

Pobierz:
Udział w spływie jest płatny 10 złotych od osoby, ponadto kaucja za numer startowy 10 złotych od osady.

Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Krzysztof Lipczyński
tel. (014) 680-33-20

Urząd Gminy w Dębicy
39-200 Dębica
ul. Batorego 13
fax. 014 680 33 36
e-mail: promocja@ugdebica.pl, sport@ugdebica.pl

Zapisy na spływ w dniu otwarcia od godz. 10.00 do godz. 11.20

ZAPRASZAMY

Stypendia Burmistrza

Piętnastu uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów zostało wyróżnionych stypendiami burmistrza. Gratulacje najlepsi uczniowie przyjmowali w dniu 15 czerwca 2011 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Pilźnie. Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska ufundowała je dla tych uczniów, którzy w mijającym roku szkolnym wykazali się szczególnymi osiągnięciami. Na jednorazowe finansowe wsparcie i prestiżowe wyróżnienie zasłużyli uczniowie, którzy mogli się pochwalić nie tylko wysoką średnią ocen w tym roku, ale także sukcesami w konkursach wykraczających swoim zasięgiem poza teren gminy. Premiowano m.in. laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, a także tych uczniów, którzy w konkursach regionalnych i ogólnopolskich uzyskiwali wyniki pozwalające im znaleźć się w ścisłej czołówce. Nagrodzeni otrzymali stypendium w wysokości od 150 do 250 zł.
W tym roku w gronie stypendystów samorządowych znalazły się następujący uczniowie i ich opiekunowie.

Lp.Imię i Nazwisko uczniaNazwa SzkołyKl.Opiekun
1.Zuzanna StaniecZS w LipinachVI SPTeresa Płoszczyca
2.Dominika MroczekZS w LipinachV SPTeresa Płoszczyca
3.Artur FularaZS w LipinachV SPUrszula Kołodziej
4.Michał KsiążekZS w DobrkowieII GBernadeta Gruszka
5.Lidia SokółPG w PilźnieIII GBeata Noga
6.Dariusz WnękZS w ZwiernikuIII GJacek Studziński
7.Kamil MiśkiewiczPG w PilźnieII GJózef Płoszczyca
8.Oskar MatyjaZS w Łękach DolnychVI SPKrystyna Brudny
9.Agata JaroszZS w StrzegocicachIII GMarta Dziadyk
10.Dominika KwiecieńZS w Jaworzu GórnymIII GBogusława Jędrzejczyk
11.Maria MarcinekZS w Łękach GórnychII GJacek Wojnarowski
12.Katarzyna PrychlaZs w Łękach GórnychVI SPZofia Ziaja
13.Patrycja MagieraZS w ParkoszuVI SPBeata Wojnarowska
14.Patrycja WięcekPSP w PilźnieVIc SPAgnieszka Pieniądz - Bęc
15.Magdalena DzieńskaZS w SłotowejIII GBogusław Nowak

"A TO POLSKA WŁAŚNIE" – zakończenie projektu

W roku szkolnym 2010/2011 klasa Ic Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Pilźnie pod kierunkiem P. Jolanty Wnęk realizowała III etap Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Zajęcia odbywały się pod hasłem "A TO POLSKA WŁAŚNIE". W dniu 8 czerwca 2011 r. z udziałem Burmistrz Pilzna Ewy Gołębiowskiej odbył się pokaz efektów pracy. Uczniowie prezentowali swoje wiadomości, umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas 50 godzin zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach Projektu. W uroczystości wzięli również udział: Anna Błaś- dyrektor szkoły, Nauczyciele oraz Rodzice. Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Celem Projektu było upowszechnienie modelu edukacji dostosowanej do potrzeb i stylu uczenia się każdego ucznia, umożliwiając każdemu dziecku odnoszenie sukcesów, nie tylko w szkole! Projekt zakłada, że "każde dziecko jest zdolne" i opiera się na koncepcji inteligencji wielorakich amerykańskiego psychologa Howarda Gardnera. Na pamiątkę udziału w projekcie wszyscy pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, pamiątkowe upominki oraz słodycze od Pani Burmistrz.

Spotkanie z młodzieżą

Grupa młodzieży z gimnazjum w Łękach Dolnych gościła w Urzędzie Miejskim w Pilźnie. Uczniowie realizują edukacyjną metodą projektu wybrany przez siebie temat: "Struktura organizacyjna i zakres działalności Urzędu Miejskiego w Pilźnie". Jest to zagadnienie ściśle związane z przedmiotem : wiedza o społeczeństwie z bloku tematycznego dotyczącego organizacji i funkcjonowania samorządu w Polsce.
Wizyta rozpoczęła się spotkaniem i wywiadem z Burmistrz Pilzna Ewą Gołębiowską. Korzystając z obecności w Urzędzie Miejskim, młodzież zapoznała się z pracą w poszczególnych referatach. Damian Podraza, Mateusz Nowak, Michał Tragarz i Bartłomiej Matuga pod okiem nauczyciela Pana Piotra Placka poszukiwali informacji, dzięki którym mogli uzupełnić swoją wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania samorządów w Polsce. Wycieczka do Urzędu Miejskiego była dopełniłem teoretycznego poznawania tematu projektu edukacyjnego.

III Harcerski Przegląd Artystyczny Talia

Cztery zgłoszenia w kategorii Film i dwa kategorii Live – łącznie sześć drużyn wzięło udział w kolejnym przeglądzie Talia zorganizowanym przez harcerzy z Pilzna. W pierwszej kategorii wygrali druhowie z 11 PDHS Pocisk, którzy zaprezentowali film Cicha wojna. Tuż za nimi na podium stanęli harcerze z 55 DDSH z Dębicy z parodią programu Bear Grylls, a na trzecim miejscu znalazła się Zielona Jedynka czyli druhny z 1 PDHS z prezentacją zdjęć m.in. ze Zlotu Skautów Europy Środkowej Silesia.
W kategorii Live wygrała Zielona Jedynka śpiewająca m.in. We are the world grupy USA for Africa, a na drugim miejscu uplasowała się 66 DSH Czarne Wilki ze Stasiówki z parodią Romeo i Julia.
Oprócz wymienionych drużyn w szranki stanęli również druhowie z 22 SDH ze Straszęcina, którzy w kategorii Film przedstawili teledysk z podkładem Wszyscy za jednego zespołu Big Cyc.
W trakcie przeglądy wręczono kwiaty i złożono życzenia hm. Zofii Szczepanik, komendantce pilzneńskiego hufca, która niedawno obchodziła imieniny.
W trakcie przeglądu obecna była również Dorota Dereń, p.o. sekretarza gminy, która wręczyła uczestnikom nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Pilźnie. Od harcerzy otrzymała chustę skautową.

Jubileusz Par Małżeńskich

Ogromne wzruszenie i radość towarzyszyły uroczystościom związanym z jubileuszem ponad 50- lecia małżeństwa par z terenu Gminy Pilzno, które odbyły się 10 maja 2011 roku. Obchody rozpoczęły się w Kościele Ojców Karmelitów w Pilźnie, gdzie dostojnych jubilatów powitał i Mszę Świętą w ich intencji odprawił Ojciec Przeor Jerzy Skrzyniarz. Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Kultury, gdzie Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska w asyście zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Anny Gałuszki wręczyła "Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", które na wniosek burmistrza przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci otrzymali także kwiaty, dyplomy oraz pamiątkowe upominki.

Odznaczenia za ponad 50 lat małżeństwa otrzymali Państwo:
Krystyna i Zdzisław Oskarbscy, Gabriela i Czesław Szczeklik, Danuta i Jan Musiał, Irena i Tadeusz Soprych, Krystyna i Stanisław Zymuła, Zofia i Kazimierz Uryasz, Zofia i Stanisław Paszkiewicz, Pelagia i Aleksander Bętkowscy, Maria i Franciszek Nowak, Irena i Marian Maziarka, Stanisława i Edward Gleń, Teresa i Bronisław Kolak, Teresa i Jan Kozioł, Krystyna i Ludwik Soprych, Emilia i Mieczysław Falarz, Genowefa i Józef Balasa, Emilia i Ludwik Pędrak, Bronisława i Julian Kloch, Julia i Kazimierz Kusek, Maria i Kazimierz Tragarz, Helena i Józef Sztorc, Zofia i Tadeusz Bańdur, Maria i Czesław Przybyło, Elżbieta i Stanisław Uriasz, Maria i Włodzimierz Podraza, Krystyna i Tadeusz Pękala.

Najdłuższy staż małżeński, bo niemal 62 letni świętowali Państwo Zofia i Stanisław Paszkiewicz oraz Państwo Krystyna i Tadeusz Pękala, którzy przeżyli ze sobą 59 lat oraz Elżbieta i Stanisław Uriasz, którzy są małżeństwem od 58 lat.

W uroczystości wzięli również udział: przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie Wiesław Ciszczoń, zastępca burmistrza Pilzna Krzysztof Krawiec, Prezes TPPiZP Zofia Mossoń oraz członkowie rodzin szanownych Jubilatów. Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska złożyła wszystkim parom życzenia wielu następnych lat spędzonych wspólnie w dobrym zdrowiu i miłości.
Po wzniesionym toaście jubilaci i goście zasiedli do wspólnego obiadu, w trakcie którego, wspominali pierwsze spotkanie i najpiękniejsze chwile w małżeństwie. W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pilźnie. Podczas uroczystości zaproszonym gościom przygrywała Kapela Ludowa "Pilźnianie". Jubilaci byli bardzo wdzięczni za ciepłe przyjęcie i zorganizowanie uroczystości, która pozostanie w pamięci na długie lata.

Wizyta w Gyomaendrőd

W piątek 29 kwietnia do miasta partnerskiego Gyomaendrőd na Węgrzech udała się 4 osobowa delegacja z gminy Pilzno na czele z burmistrz Pilzna Ewą Gołębiowską oraz zastępcą burmistrza Krzysztofem Krawcem. Delegacja pojechała na Międzynarodowy Festiwal Sera i Twarogu na zaproszenie burmistrza Gyomaendrőd. Festiwal trwał od 30 kwietnia do 1 maja 2011roku. Poza delegacją z Pilzna uczestniczyły w nim również goście z Niemiec, Rumuni, a nawet Anglii. Wizyta została skrócona ze względu na Beatyfikację Jana Pawła II. Współpraca z węgierskim miastem trwa od czerwca 2004 roku.

Uroczystości na Górze Śmierci w Pustkowie

W dniu 27 kwietnia 2011 burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska wzięla udział w uroczystościach patriotyczno - religijnych na Górze Śmierci w Pustkowie. W czasie II Wojny Światowej w tym hitlerowskim obozie pracy zginęło aż 15 tysięcy Żydów, Rosjan i Polaków. Uroczystości miały szczególny charakter. Wziął w nich udział pochodzący z Niemiec ksiądz Manfred Deselaers, który pracuje na rzecz pojednania polsko - niemieckiego i chrześcijańsko - żydowskiego w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

W programie była uroczysta Msza święta, Apel poległych oraz złożenie wieńców pod pomnikiem pomordowanych. Organizatorami obchodów byli: starosta ropczycko-sędziszowski Stanisław Ziemiński, wójt gminy Ostrów Piotr Cielec, wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz, burmistrz Miasta Dębica Paweł Wolicki oraz proboszcz parafii w Pustkowie ks. Roman Woźny. U stóp słynnej Góry Śmierci obecnie powstaje filia muzeum regionalnego, która częściowo zobrazuje obóz pracy.

Wystawa

W piątek 15 kwietnia 2011 r. o godzinie 17.00 odbył się w Domu Kultury w Pilźnie wernisaż wystawy kompozycji kwiatowych "Przyroda zaklęta".  Jedną z autorek prac jest mieszkanka Łęk Górnych Pani Lidia Luchter Krupińska. Z wykształcenia historyk sztuki, konserwator zabytków. Z ramienia pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie prowadziła badania polichromii Zamku w Wiśniczu. Autor wielu książek o Dębnie m.in. ; "Poczet Pań i Panów", "Budowle sakralne", "Legendy ", artykułów do prasy lokalnej, m.in. do Brzeskiego Magazynu Informacyjnego, kilka lat była redaktorem "Głosu Dębna" . Wieloletni kierownik oddziału muzeum Okręgowego w Tarnowie na Zamku w Dębnie, w którym również mieszkała. Tam zrodziła się pasja do tworzenia układów kwiatowych, początkowo były to formy przestrzenne, eksponowane we wnętrzach Zamku w Dębnie oraz na wystawie indywidualnej w tymże obiekcie i Domu Grodzkim w Wojniczu. Z czasem również wykonywała dekoracje roślinne umieszczane na paterach ceramicznych, a obecnie tworzy motywy roślinno-kwiatowe w formie ornamentów, bądź wielobarwnych kompozycji zamkniętych w ramach.

Autorką kolejnych prac to pani Urszula Słota, mieszka w Lipinach. Na co dzień zajmuje się domem, a w wolnym czasie rozwija swoje zainteresowania, tworząc płaskie kompozycje z suszonych traw i kwiatów. Zachęcamy do obejrzenia wystawy, która potrwa do 15 maja bieżącego roku.

XIII Mistrzostwa w Karate Kyokushin

16 kwietnia 2011 roku w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Pilźnie odbyły się XIII Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Karate Kyokushin. Honorowy patronat nad imprezą objęła Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska. Za organizację zawodów odpowiedzialny był prowadzony przez Adama Szelę Uczniowski Klub Karate Kyokushin w Pilźnie. W zawodach wzięło udział 242 zawodników, którzy reprezentowali 12 klubów Karate Kyokushin zrzeszonych w Podkarpackim Okręgowym Związku Karate. Bardzo dobre wyniki osiągnęli zawodnicy z gminy Pilzno:
Maciej Wójcik zdobył I miejsce w kategorii kumite lekki kontakt rocznik 1999 – 1998, powyżej 45 kg. Zawodnik ten dodatkowo otrzymał od Burmistrz Pilzna tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Bartosz Staniec zdobył III miejsce w kategorii kumite lekki kontakt 2001 – 2000. Trzecie miejsce w kategorii kumite lekki kontakt rocznik 1997 – 1996 wywalczył Rafał Noga.
Burmistrz Pilzna dodatkowo nagrodziła starszych zawodników z Pilźnieńskiego Klubu za wybitne osiągnięcia sportowe: Angelikę Wodzisz (m.in. za I miejsce na Olimpiadzie Młodzieży w Karate Kyokushin, kategoria kumite lekki kontakt) oraz Mateusza Sierżęgę (m.in. za II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów kategoria kumite fall kontakt. Gościem specjalnym zawodów był dębiczanin Tomasz Puzon – mistrz obydwóch Ameryk w Karate Kyokushin. Mistrzostwa były okazją do promocji miasta oraz nowej hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Pilźnie. Cała impreza przebiegała w miłej atmosferze, dostarczając wielu niezapomnianych wrażeń zarówno zawodnikom jak i licznie przybyłej widowni.

Odsłonięcie tablicy

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odsłonięto tablicę poświeconą pamięci Leszka Deptuły, posła na Sejm RP VI kadencji i marszałka województwa podkarpackiego II kadencji, który zginął tragicznie w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. W uroczystościach, które odbyły się 7 kwietnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wziął udział wicewojewoda podkarpacki Andrzej Reguła. Powiat dębicki reprezentowała burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, wójt Jodłowej Robert Mucha oraz Krzysztof Czerwiec - zastępca wójta Gminy Żyraków. Pamięć posła uczczono także nadając sali posiedzeń Zarządu Województwa imię Leszka Deptuły.

Otwarcie wystawy "Obrzędy Żydowskie"

Z udziałem ambasadora Izraela w Polsce Zvi Ran – Nera w poniedziałek 4 kwietnia w Muzeum Lalek w Pilźnie została otwarta wystawa "Obrzędy Żydowskie". W uroczystości uczestniczyli m.in.: wicewojewoda podkarpacki Andrzej Reguła, poseł Jan Warzecha, wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz oraz władze gminy Pilzno. Lalkowa ekspozycja obrazuje sceny z życia Żydów, m.in. Bar micwa, ślub, paschę, Beit Midrasz (naukę czytania Tory). Inscenizacje lalkowe obyczajów zostały uzupełnione o oryginalne XIX i XX wieczne przedmioty związane z żydowskim kultem religijnym.
Organizatorzy wystawy, Państwo Zofia i Włodzimierz Bohaczyk, zgodnie podkreślają, że celem ekspozycji jest wzbudzenie zaciekawienia obyczajami "Starszych braci w wierze”, a tym samym zachęcenie widzów do zapoznania się z kulturą i historią tej grupy etnicznej. Wystawa ma również na celu uczenie najmłodszych poznawania innych kultur i współżycia w świecie wielokulturowym.

Zachącamy do obejrzenia wystawy w Muzeum Lalek w Pilźnie przy ul. Grodzkiej. Szczegółowe informacje

Fotografie wykonał: Jakub Bohaczyk.

Poświęcenie nowego wozu strażackiego

W niedzielę 27 marca w Pilźnie miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazania nowego samochodu strażackiego dla OSP w Pilźnie. Ta wyjątkowa uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą pod przewodnictwem kapelana powiatowego strażaków ks. Józefa Jasiurkowskiego w asyście kapelana gminnego ks. Grzegorza Nowaka. Po nabożeństwie pilźnieńscy strażacy razem z ochotnikami z terenu gminy, samorządowcami, mieszkańcami, pocztami sztandarowymi, przemaszerowali przed budynek remizy. Tu w obecności Andrzeja Reguły wicewojewody podkarpackiego, Czesława Kubka wicestarosty powiatu dębickiego, Wojciecha Buszka komendanta powiatowego PSP w Dębicy, Ewy Gołębiowskiej burmistrza Pilzna, Krzysztofa Krawca zastępcy burmistrza, radnych, strażaków OSP w Pilźnie na czele z prezesem Zbigniewem Zyznarem oraz mieszkańcami gminy, dokonano poświęcenia nowego wozu bojowego Mercedes ABEO. Wyposażenie jednostki nowy wart ponad 690 tys. zł stało się możliwe dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Miejmy nadzieję, że te nowoczesny wóz strażacki, zaopatrzony w wysokiej jakości osprzęt, sprosta stojącym przed nim zadaniom.
Uroczystość stała się okazją do wręczenia złotych, srebrnych i brązowych medali za zasługi w szeregach OSP.

Wizyta z Karczewa

W dniu 23 marca 2011 roku na terenie gminy Pilzno przebywała delegacja z miasta partnerskiego Karczew. Gościliśmy Władysława Dariusza Łokieteka – Burmistrza Karczewa oraz Krzysztofa Szczegielniaka – Sekretarza. Gminę Pilzno podczas spotkania reprezentowali: Ewa Gołębiowska – Burmistrz Pilzna, Krzysztof Krawiec - Z-ca Burmistrza oraz Dorota Dereń – p.o. Sekretarza. Głównym punktem wizyty było spotkanie w ratuszu podczas którego omówiono realizacje umowy partnerskiej oraz nakreślono wstępny harmonogram dalszej współpracy.
Na najbliższy rok zaplanowano wymianę społeczno - kulturalną pomiędzy gminami. Już dziś wiadomo, że podczas jednej z imprez planowanych na terenie gminy Pilzno wystąpi karczewska Orkiestra Dęta OSP z oraz chór sołtysek. W Karczewie natomiast zaprezentuje się Zespól Pieśni i Tańca "Sokolanie”. Delegacja zapowiedziała również swój udział w spływie kajakowym, który planowany jest w dniach od 30 czerwca do 2 lipca. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie nowego budynku gimnazjum w Pilźnie. Na koniec delegacja udała się teren osuwiska w Parkoszu, aby przyjrzeć się pracom przy budowie drogi koniecznej.


Dobro petenta to główny cel naszego urzędu!

Wysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa, organizacyjny ład, a także zadowolenie klientów to cechy, które powinny charakteryzować każdy organ administracji rządowej, jak i samorządowej.
Troska o wysoki poziom i dobrą organizację pracy ma kluczowe znaczenie dla każdej ze stron stosunku petent – urzędnik.
Nie ulega wątpliwości, iż to dbałość o dobro interesantów wyznacza kierunek działań organów administracji, które jak sama nazwa wskazuje powinny służyć obywatelom.
Aby najlepiej realizować zadania powierzone nam przez Państwa, podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług, a także podwyższenie kompetencji pracowników.
Jednym z takich przedsięwzięć są szkolenia realizowane przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze w ramach projektu "W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej” w których uczestniczą pracownicy naszego urzędu.
Tematyka szkoleń omawia aktualne problemy prawne, a także zagadnienia ściśle związane ze specyfiką pracy urzędniczej.
Mamy nadzieję, że inicjatywa podjęta przez nas zyska Państwa aprobatę, a odwiedzający urząd klienci będą zadowoleni z obsługujących ich pracowników.
Więcej informacji: www.altum.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie w sprawie uprawy winorośli

Z inicjatywy prof. Stanisława Mazurkiewicza odbyło się w Domu Kultury w Pilźnie spotkanie w sprawie szans na rozwój winiarstwa na terenie gminy. W zebraniu zorganizowanym przez Urząd Miejski w Pilźnie przy współudziale Domu Kultury i Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej udział wzięli mieszkańcy Gminy Pilzno, a także Burmistrz Pilzna, Ewa Gołębiowska, Zofia Mossoń – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz honorowy prezes Towarzystwa prof. Stanisław Mazurkiewicz. W temat uprawy winorośli i produkcji wina wprowadził zebranych Pan Roman Myśliwiec związany z winnicą "Golesz”, który bez wątpienia jest prekursorem współczesnego polskiego winiarstwa. Wielu winiarzy przyznaje, że zajęli się uprawą winorośli po rozmowie z Myśliwcem. Obecnie Roman Myśliwiec skoncentrował się na popularyzacji uprawy winorośli, wydaje książki, prowadzi szkolenia i kursy. Jego ogromną zasługą jest uchwalenie tzw. ustawy winiarskiej, ciągle niedoskonałej, ale umożliwiającej prowadzenie winnic i handel winem. Podczas spotkania gość mówił o szansach Podkarpacia, które zdaniem wielu osób zajmujących się tematyką winiarską , jest jednym z najlepszych regionów w Polsce, w których można byłoby uprawiać winorośl na dużą skalę. Na spotkaniu dyskutowano o możliwościach udziału gminy Pilzno w rozwoju winiarstwa w regionie, a także o odmianach, które mogą być w naszym klimacie przydatne. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali publikacje tematyczne. Mieszkańcy dostrzegli szansę na rozwój i promocję Gminy Pilzno poprzez produkcję win gronowych. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnie tego typu spotkanie i że rozwój winogrodnictwa na terenie Gminy Pilzno jest tylko kwestią czasu.


Burmistrz Pilzna
Dom Kultury w Pilźnie
ogłaszają inaugurację rozgrywek
Pilźnieńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2010/2011

TABELA

Lp.Nazwa drużynyMPS+S-P+P-P+/-
1. TG Sokół Pilzno926274740500+240
2. TG Sokół Dobrków I923246720574+146
3. Jodłowa9182114783711+72
4. TG Sokół Dobrków II Seniorzy9151916773763 +3
5. OSK Driver9141716681749-68
6. OSP Łęki Dolne9121519733758-25
7. Machowa9111622763856-93
8. KS Strzegocice971224752848-96
9. TG Sokół Dobrków III Juniorzy961124728794-66
10. Zbierani93926707827-120

Medale "Za Zasługi dla Obronności Kraju"

Złotymi i srebrnymi medalami "Za Zasługi dla Obronności Kraju" przyznawanymi przez Ministra Obrony Narodowej, uhonorowani zostali mieszkańcy Gminy Pilzno. Złoty medal otrzymali Państwo Danuta i Kazimierz Morawscy. Srebrnymi medalami zostali odznaczeni: Pani Wiesława Barycza, Państwo: Alina i Zygmunt Dąbrowscy, Irena i Marian Główka, Zofia i Jan Romańscy, Pan Józef Mroczek, Państwo Zofia i Józef Migała, Maria i Jan Pawlus, Pani Krystyna Psioda, Państwo Zofia i Ludwik Tomasiewicz, Janina i Andrzej Warżel. Spotkanie było także okazją do wręczenia patentu oficerskiego oraz aktów mianowania na kolejny stopień oficerski. Z terenu naszej gminy awans na stopień podporucznika otrzymał Pan Alfred Zagórski.
Medal "Za zasługi dla obronności kraju” to polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez Ministra Obrony Narodowej. Stanowi dowód uznania dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal może być również nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji. Wraz z odznaką wyróżnienia wręczana jest legitymacja. Medal ten można nadawać również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali kilkoro dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy (złoty medal - rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową; srebrny medal - rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową).
Wręczenie medali i pamiątkowych legitymacji odbyło się 18 stycznia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Dębicy. Złote i srebrne medale otrzymało 44 rodziców z terenu powiatu dębickiego.
Nadane przez Ministra Obrony Narodowej medale wręczył Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dyplomowany Witold Przybyła wraz z Wojskowym Komendantem Uzupełnień ppłk Mirosławem Ciesielskim i Starosta Powiatu Dębickiego Władysławem Bielawą. W imieniu władz samorządowych Gminy Pilzno, gratulacje i najlepsze życzenia odznaczonym złożył Zastępca Burmistrza Pilzna Krzysztof Krawiec.


Ogłoszenie o szkoleniu pt. "Małe projekty – sposób na aktywizację społeczności lokalnej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" Celem szkolenie jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach operacji Małe projekty objętego PROW 2007-2013. Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych (także do osób prowadzących działalność gospodarczą), organizacji pozarządowych, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządowych i instytucji kultury.

Szkolenia odbędą się:
  • 15.11.2010 r. godz. 16:00 - 20:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach
  • 16.11.2010 r. godz. 16:00 - 20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
  • 17.11.2010 r. godz. 16:00 - 20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
  • 18.11.2010 r. godz. 16:00 - 20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
  • 19.11.2010 r. godz. 16:00 - 20:00 Dom Kultury w Pilźnie
Pobierz: Harmonogram szkolenia

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach operacji "Małe Projekty”, dokładny termin podany będzie na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, w związku z czym zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie.
Informacji związanych ze szkoleniem udzielają pracownicy biura LGD "LIWOCZ" telefonicznie: 13 44 103 38 lub pocztą elektroniczną: lgdliwocz@wp.pl (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz 8:00 - 16:00)

STARTUJE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE VII

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu zostało Lokalną Organizacją Grantową w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII". Program ma na celu aktywizację lokalnych społeczności poprzez działania podejmowane przez organizacje pozarządowe. Partnerem projektu jest Gmina Dębica.

Na posiedzeniu Komisji selekcyjnej w kwietniu 2010 r., zdecydowano o przyjęciu do programu "Działaj Lokalnie VII" kolejne nowe organizacje, wśród których znalazło się Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Obecnie krajowa sieć Lokalnych Organizacji Grantowych, liczy 52 organizacje.

"To dla nas ogromne wyróżnienie, znaleźć się wśród 52 organizacji w całej Polsce, które będą działać na rzecz innych, budując w ten sposób partnerską sieć. Po raz kolejny udało nam się przekonać prężnie działające instytucje w Warszawie, że u nas w Dębicy też można działać i też mamy pewien potencjał organizacyjny i ludzki. To te czynniki sprawiły, że zostaliśmy Lokalną Organizacją Grantową, dzięki której będziemy mogli wpływać na rozwój przedsiębiorczości wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych" - komentuje Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Program "Działaj Lokalnie VII" finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców pomiędzy sobą - w tym roku do rozdysponowania dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dębickiego jest kwota 55.000 zł. Organizacje będą mogły starać się o pozyskanie dotacji do 6.000 zł na projekty realizowane do końca kwietnia 2011 roku.

Program startuje 8-go września 2010 roku. W tym dniu o godzinie 18:00 w klubie MODERNA - ul. Fabryczna 12 - organizowana jest konferencja inaugurująca program. "Już dziś zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, grup nieformalnych działających na rzecz bibliotek, klubów sportowych, szkół i innych grup społecznych, do bezpłatnego udziału w konferencji. Przedstawimy na niej wszystkie informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dotacje, na realizowanie własnych pomysłów." - informuje Zbigniew Nosal.

Partnerem programu "Działaj Lokalnie VII" jest gmina Dębica, która od wielu lat wspiera organizacje pozarządowe działające na jej terenie. "Gmina Dębica od wielu lat stawia na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wiele z nich działa na rzecz lokalnych społeczności - aktywizuje je, pobudza i wspiera. Program Działaj Lokalnie daje nowe możliwości, nowe szanse dla naszych organizacji. To kolejne działanie Gminy, które poza spływem kajakowym, grzybobraniem czy łowieniem złota wpisuje się w podejmowanie działań na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wierzymy, że przyniesie on wymierne korzyści, dlatego też, zaangażowaliśmy się w jego realizację."

Konferencja połączona będzie z rozstrzygnięciem plebiscytu na Firmę-Filantropa roku oraz Wolontariusza roku. Tytuły przyznała specjalna komisja składająca się z przedstawicieli różnych instytucji na podstawie konkursu ogłoszonego w 2010 roku. Organizowany plebiscyt to uhonorowanie działań zarówno firm, które angażują się społecznie jak i mieszkańców powiatu dębickiego, którzy poświęcają swój wolny czas na rzecz wolontariatu. "Idea plebiscytu zrodziła się podczas szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach projektu Inkubator Organizacji Pozarządowych we wrześniu 2009 roku. Bardzo wielu organizacjom pomagają zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Dzięki plebiscytowi chcemy podziękować, a jednocześnie uhonorować właśnie tych, którzy nie bacząc na przeszkody, angażują się w pomoc fundacjom czy też stowarzyszeniom" - informuje Paweł Morawczyński, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowych w Dębicy, wice przewodniczący Stowarzyszenia Radość, a jednocześnie przewodniczący kapituły plebiscytu.

"Połączenie tych dwóch wydarzeń to zaprezentowanie, jak można współpracować pomiędzy różnymi instytucjami. Mamy tutaj organizacje pozarządowe, biznes czy też samorząd. Od początku stawialiśmy na partnerstwo i nadal wierzymy, że tylko w ten sposób można wiele osiągnąć" - dodaje Zbigniew Nosal.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, zainteresowane udziałem w uroczystości, mogą zgłaszać się do dnia 3-go września 2010 roku pod numerem telefonu (14) 681 90 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Z danej organizacji może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji na temat programu odnaleźć można na stronie internetowej: www.dzialajlokalnie.pl

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Gminą Dębica.

Webmaster: Andrzej