Badanie "Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych"

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań lub osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą przekazać dane poprzez:

Darmowe badania w kolejnych miejscowościach

Profilaktyka 40 plus

Sporym zainteresowaniem cieszyły się dzisiejsze darmowe badania "Profilaktyka 40 Plus" w Pilźnie. Z tej możliwości profilaktyki w Pilźnie skorzystało około 100 osób. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie, Centrum Medyczne "Medyk" oraz Urząd Miejski w Pilźnie zapraszają mieszkańców na bezpłatne badania w kolejnych miejscowościach:

  • 21.06.2023 w godz. 7:00-10:00 Ośrodek Zdrowia w Łękach Dolnych

  • 22.06.2023 w godz. 7:00-10:00 Dom Kultury w Zwierniku

  • 23.06.2023 w godz. 7:00-10:00 Dom Ludowy w Łękach Górnych

Nagrody Burmistrza Pilzna za rok szkolny 2022/2023

Uczniowie laureaci z dyplomami nagród Burmistrza

Uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Pilzna dla uczniów szkół w Gminie Pilzno za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2022/2023 w dniu
14 czerwca 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie przedstawiła uczniów – laureatów nagrody i ich osiągnięcia.

Nagrody Burmistrza Pilzna  otrzymali:

Tymczasowa organizacja ruchu

Dni Pilzna

Informujemy, że w związku z organizacją „Dni Pilzna” na Rynku w Pilźnie w dniach 17 - 18 czerwca 2023r., wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego, w ramach której wyłączony z ruchu będzie odcinek południowy ul. Rynek wraz przyległymi miejscami parkingowymi. Utrudnienia w ruchu drogowym będą występować od godz. 20.00 w czwartek 15.06.2023 r. do godz.

Bezpłatne badania - czwartek

Badania Pilzno

Wraz z Centrum Medycznym Medyk zapraszamy mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, które odbędą się w czwartek w godz. 7-10 przy ośrodku zdrowia w Pilźnie. Profilaktyka 40 Plus to pakiet badań laboratoryjnych, który pokaże Ci jaki jest Twój stan zdrowia.

Kacper drugi w ogólnopolskim konkursie

Kacper Bajgrowicz

Kacper Bajgrowicz, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Dolnych, zajął 2. miejsce w ogólnopolskim konkursie finansowym „Krzyżówka z EduAkcją”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było: rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć hasło, a następnie przedstawić znaczenie hasła dowolną metodą graficzną, fotograficzną lub plastyczną.

Gminni mistrzowie

Warcaby Pilzno

W Przedszkolu Publicznym w Pilźnie odbył się Gminny Turniej Warcabowy. Wzięło w nim udział 5 przedszkoli: Przedszkole Publiczne w Pilźnie, Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łękach Dolnych, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łękach Górnych, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lipinach. Zwyciężyła Julina Maziarka – Przedszkole Publiczne w Pilźnie.

Zapraszamy na półkolonie

półkolonie Pilzno

Zapraszamy na półkolonię dla dzieci rolników, w wieku 6-16 lat, których co najmniej 1 z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę/ emeryturę z KRUS. Termin półkolonii 03.07.2023 – 14.07.2023 (10 dni) w godz. 9.00 – 15.00. Odpłatność od uczestnika wynosi 200 zł.