Zapraszamy na półkolonie

półkolonie Pilzno

Zapraszamy na półkolonię dla dzieci rolników, w wieku 6-16 lat, których co najmniej 1 z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę/ emeryturę z KRUS. Termin półkolonii 03.07.2023 – 14.07.2023 (10 dni) w godz. 9.00 – 15.00. Odpłatność od uczestnika wynosi 200 zł.

W ramach organizowanej półkolonii zaplanowano:

  • 2 posiłki (II śniadanie, obiad – II danie)
  • organizację programu kulturalno- oświatowego (wycieczki, kino, baseny, zajęcia sportowe, plastyczne, place zabaw itp.)
  • koszt wynajmu autokaru
  • opiekę kadry pedagogicznej

Zgody uczestnictwa wraz z wpłatą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2023 Zgłoszenia: 14 6 725 235 (szkoła), 507 174 238 (B. Buras).

 

PSP w Łękach Górnych zaprasza dzieci na aktywną półkolonię z bogatym programem, licznymi wycieczkami i zajęciami rozwijającymi sprawność fizyczną uczniów. 1 turnus

03.07. – 14.07. 2023; 2 turnus 17.07. – 28.07. 2023 w godz. 8.00 – 15.00. Odpłatność 700 zł, natomiast dla rodzeństwa 650 zł. Zgody uczestnictwa wraz z wpłatą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2023. Zgłoszenia: 14 6 725 235 (szkoła), 507 174 238  B. Buras.