Rozmowa o inwestycjach

Piotr Olszówka BGK Pilzno

W Urzędzie Miejskim w Pilźnie odbyło się spotkanie poświęcone realizacji inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych. W spotkaniu z Piotrem Olszówką, opiekunem programu w woj. podkarpackim z ramienia Banku Gospodarstwa Krajowego, uczestniczyli burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, skarbnik gminy Władysława Czuba oraz sekretarz gminy Michał Rolnicki.

Na spotkaniu podsumowane zostały rozstrzygnięte do tej pory nabory wniosków. Rozmawiano również na temat realizacji otrzymanych przez samorządy promes i procesu finansowania inwestycji.

Prawie 5 mln zł trafi do gminy Pilzno z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach pierwszego naboru wniosków. Środki te przyznano na przebudowę i nadbudowę budynku parafialnego przy ul. Petrycego w Pilźnie na potrzeby działalności kulturalnej oraz budowę budynku Centrum Kultury „Zawisłocze".

W ramach kolejnego naboru gmina Pilzno otrzymała 6 437 675 zł na realizacje inwestycji drogowych W mieście Pilźnie zaplanowano: rozbudowę drogi przy ul. Kościuszki oraz przebudowy dróg przy ulicach: Kwiatowej, Różanej, Pana Tadeusza i drogi na działce nr 1035 w kierunku Akpilu. Z kolei w sołectwach przewidziano przebudowę dróg w następujących lokalizacjach: Strzegocice-Bielowy koło osiedla w kierunku dawnej żwirowni; Zwiernik "Góra Wschodnia"; Lipiny koło firmy Gabi, Parkosz "droga na Pitaka" oraz Łęki Dolne w kierunku Wierzchowiny.

Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytów wykonane zostaną prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie - 842 800,00 zł.

Zdjęcia