Obchody 79. rocznicy akcji "Burza"

Gębiczyna

Mszą świętą w kościele OO. Karmelitów w Pilźnie rozpoczęły się tegoroczne obchody 79. rocznicy akcji "Burza". Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Ryszard Banach. Przed nabożeństwem miejscowi artyści z Dom Kultury Pilzno przedstawili program artystyczny, a kustosz Muzeum Regionalne w Pilźnie dr Marzena Baum-Gruszowska przybliżyła historię walk III Zgrupowania AK Obwodu Dębica.

Po mszy św. przedstawiciele Armii Krajowej Dębica, władze samorządowe, członkowie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Dobrków, harcerze i reprezentanci organizacji pozarządowych złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku na rynku w Pilźnie.

Ostatnim punktem uroczystości była część patriotyczno-artystyczna przy pomniku w Gołęczynie przygotowana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. III Zgrupowania Armii Krajowej "Pocisk" w Dobrkowie.

Modlitwę w miejscu pamięci poprowadził ks. Ryszard Banach. Na zakończenie burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska podziękowała zebranym za udział w uroczystościach i zaprosiła na przyszłotygodniowe obchody na Kałużówce. W imieniu ŚZŻAK słowa podziękowania skierował Maciej Małozięć, który m.in. przypomniał historię dzieci, które w czasie walk frontowych straciły rodziców i samotnie walczyły o przetrwanie w lasach gołęczyńskich i dopiero pod koniec wojny zostały adoptowane przez mieszkańców Pilzna i okolic.

W uroczystościach wzięli udział m.in. członkowie rodzin żołnierzy Armii Krajowej, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Poczet sztandarowy 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej tradycyjnie wystawiła Jednostka Strzelecka 2017 im. Tadeusza Münnicha w Dębicy.

Organizatorami obchodów 79. rocznicy walk III Zgrupowania AK krypt. "Płoza" Obwodu Dębica byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. PSK AK w Dębicy, Gmina Pilzno oraz Publiczka Szkoła Podstawowa w Dobrkowie.

Źródło: https://www.facebook.com/Szlak.Partyzancki