Cztery oferty na prace w ośrodku

ośrodek zdrowia w Pilźnie

Cztery oferty zostały złożone w przetargu na przebudowę i modernizację kondygnacji pierwszego piętra budynku ośrodka zdrowia w Pilźnie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Co istotne, gmina na sfinansowanie zamówienia zamierzała przeznaczyć kwotę: 193 000 , natomiast dwie z czterech ofert opiewają na mniejsze kwoty, to jest 174 487,19 zł i 189 317,91 zł.