ZWIERZakowa Akcja - Kastracja

Informujemy, że od 10.05.2023r.  do 30.11.2023 r. mieszkańcy Gminy Pilzno mogą skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji i znakowania psa lub kota.

Wysokość środków finansowych jest ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń. Celem ZWIERZowej Akcji Kastracja! jest zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych oraz upowszechnienie ich humanitarnego traktowania.

Pliki do pobrania: