Oddali hołd bohaterom

Kałużówka

Kilkaset osób, a wśród nich burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska i prezes TPPiZP Jacek Podlasek, uczestniczyło w obchodach 79. rocznicy akcji „Burza” i bitwy na Kałużówce. Uroczystości na polanie rozpoczęły się mszą św., której przewodniczył ks. bp. Wiesław Lechowicz Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego. Następnie miała miejsce część patriotyczna z ceremoniałem wojskowym oraz złożeniem kwiatów.

 

Tradycyjnie przedstawiciele AK i samorządowcy najpierw złożyli kwiaty przy pomniku w Braciejowej. Następnie, na polanie Kałużówka, odprawiona została msza św., a po nabożeństwie odbyła się część oficjalna.

Bohaterów wydarzeń z 1944 roku przypomniał Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy. Wspomniał m.in. Aleksandra Topija i Tadeusza Kubicę, którzy po bitwie na Kałużówce zostali ujęci przez Niemców. Pierwszy został rozstrzelany w lasach Połomii, a drugiego Niemcy osadzili w obozie Gross-Rosen, gdzie doczekał wyzwolenia, ale kiedy opuścił obóz ważył zaledwie 30 kilogramów. Maciej Małozięć przypomniał także o rocznicy powołania Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Kolejnym punktem uroczystości był apel pamięci oraz salwa honorowa w wykonaniu kompanii honorowej 33 Batalionu Lekkiej Piechoty im. ppłk. Adama Lazarowicza w Dębicy. Następnie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem bohaterów Kałużówki.

Wśród uczestników obchodów byli m.in. przedstawiciele rodziny ppłk. Ludwika Marszałka oraz ppłk. Adama Lazarowicza oraz członkowie Solidarności Walczącej z Wrocławia i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Fot. UM Dębica