Małe granty, wielkie szanse

Małe granty

Celem konkursu "Małe granty" jest wspieranie projektów, które przyczyniają się do rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych młodych ludzi. Inicjatorzy konkursu podkreślają, że te umiejętności są cenne nie tylko w obecnym okresie życia młodzieży, ale również stanowią ważny fundament na ich drodze do dorosłości.

Dofinansowanie w wysokości do 12 000 złotych jest dostępne dla organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, domów kultury oraz bibliotek z miejscowości do 20 000 mieszkańców. 

Zdjęcia