Spotkanie w sprawie Czystego Powietrza - 28 marca

Czyste powietrze

Burmistrz Pilzna zaprasza mieszkańców Gminy Pilzno na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 28 marca 2024 r. o godzinie 10:00  w Gminnym Klubie Szachowym HETMAN w Pilźnie, ul. Rynek 6 organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.


Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.

logotypy


 

czyste powietrze