Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

Wojewoda Podkarpacki informuje, że w lasach wszystkich form własności (w tym w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa) rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024".

Pliki do pobrania: