Patriotycznie i ekologicznie

Koło III AKord

W Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrkowie uruchomiono Koło III AKord, które liczy 28 członków, uczniów klas IV – VIII. Opiekę nad uczniami sprawują Barbara Koczwara, Marta Cesarz i Renata Gołębiowska.

W planie pracy uwzględniono treści patriotyczne i ekologiczne. Działalność patriotyczna to poznawanie historii „małej ojczyzny”, opieka nad  miejscami pamięci narodowej w najbliższej okolicy i upamiętnianie ważnych  rocznic. W ramach działalności ekologicznej członkowie koła będą poznawać walory przyrodnicze regionu i propagować ekologiczny styl życia.

Zdjęcia