Poznają Polskę - wycieczka do Gorlic i Krosna

Poznaj Polskę

25 października dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworzu Górnym wzięły udział w wycieczce szkolnej do Skansenu Ropy Naftowej "Magdalena" w Gorlicach oraz do Dziedzictwa Huty Szkła w Krośnie. Uczniowie klas 1-3 skorzystali z dofinansowania  przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" w kwocie 1311 zł. Wrażeń było co nie miara, a resztę pokazują zdjęcia na stronie: http://www.jaworze.cba.pl/index.php/pazdziernik/category/34-wycieczka-krosno-gorlice

Poznaj Polskę