Lepsze jutro w szkole branżowej

AKPIL

Dobra współpraca drogą do lepszego jutra – taką nazwę nosił projekt realizowany przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie. Przedsięwzięcie zostało uroczyście podsumowane.

Co w ramach projektu?

Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie ponad 900 tys. złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z priorytetu IX: jakość edukacji i kompetencji w regionie to szereg działań pozwalających uczniom przygotowującym się do zawodów ślusarz oraz operator obrabiarek skrawających. Projekt realizowany był wspólnie z przedsiębiorstwem Akpil i tam 48 uczniów mogło skorzystać z licznych kursów podnoszących kompetencje kluczowe: spawania, CNC, operatorów wózków widłowych, operatorów suwnic, obsługi przecinarki laserowej, cięcia plazmowego. Dodatkowo wszystkie osoby realizujące staże zawodowe mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijających kompetencje miękkie, poszukiwane dziś na rynku pracy, jak trening rozwoju osobowego, a także pozwalające na świadome planowanie kariery. Były też lekcje informatyki w technicznym wymiarze.

Projekt pozwolił szkole na wzmocnienie potencjału dydaktycznego i pozyskanie wielu nowoczesnych narzędzi. Dzięki niemu udało się kompletnie wyposażyć dwie pracownie: języka angielskiego oraz elektryczno-elektroniczną – mogące być wykorzystywane również do przeprowadzenia egzaminów zawodowych – a także zmodyfikowano niektóre programy nauczania, dostosowując je do współczesnych standardów zawodowych.

Podczas finału szkoła podpisała z firmą Akpil umowę patronacką, która zapewnia współpracę w prowadzeniu klas o profilu ślusarz, operator obrabiarek skrawających, elektryk i elektromechanik.

 

Uroczyste podsumowanie

Na uroczyste zakończenie projektu i przedstawienia jego rezultatów przybyli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz władz powiatowych, burmistrz Pilzna i przewodniczącego Rady Gminy, a także tarnowskiej izby rzemieślniczej, organu prowadzącego szkołę. Wśród licznych przedsiębiorców pojawił się również Stanisław Jarosz, doradca prezydenta RP ds. przedsiębiorczości. Do grona gości należeli również przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy szkół z regionu.

Jestem bardzo dumna z dzisiejszej uroczystości, ale przede wszystkim z tego, że mimo niesprzyjających, pandemicznych warunków udało się projekt doprowadzić do finału. Daliśmy wielu młodym ludziom dodatkowe szanse na rynku, pozwoliliśmy im uczyć się w nowoczesnych warunkach i w szkole, i przedsiębiorstwie Akpil, a także zapewniliśmy dodatkowe wsparcie zawodowe – mówi dyrektor szkoły Anna Smołucha, zarazem pomysłodawczyni i koordynator projektu. I dodaje: – Dzisiejsze podsumowanie najlepiej pokazuje, że był to projekt ważny nie tylko dla nas, lecz także dla całego regionu. W moim przekonaniu zmienił nieco lokalny rynek pracy, ale też otworzył uczniom szansę na zdobycie stanowiska tak w całej Polsce, jak i poza jej granicami. W naszej szkole od zawsze stawiamy na kompetencje.