Portercista Natury – wystawa obrazów Stanisława Westwalewicza

Wystawa Muzeum Regionalne w Pilźnie

Muzeum Regionalne w Pilźnie oraz Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej serdecznie zapraszają na nową ekspozycję czasową - „Portrecista Natury”, wystawę obrazów Stanisława Westwalewicza, ukazującą znakomite malarstwo artysty – żołnierza, który tak mocno związany był swoją twórczością z Pilznem i urokami pilźnieńskiego krajobrazu. Wernisaż wystawy odbędzie się  11 listopada 2022 r. o godz. 10:30, w 116 rocznicę urodzin artysty.

Stanisław Westwalewicz był twórcą wszechstronnym. Poza malarstwem olejnym zajmował się malarstwem monumentalno-sakralnym, uprawiał akwarelę, grafikę, projektował witraże i plakaty. W twórczości swojej, zwłaszcza w malarstwie olejnym, nawiązuje do malarstwa okresu Młodej Polski, stąd jego wielkie zainteresowanie malarstwem pejzażowym. W ponad sześćdziesięcioletniej aktywności twórczej stworzył swój własny i niepowtarzalny styl – styl „westwalewiczowski”.

Wystawę obrazów, grafik, rycin, a także projektów polichromii wykonanych przez artystę będzie można obejrzeć w siedzibie muzeum przy ul. Petrycego 8 do 30 marca 2023 r.

Wystawa stanowi zwieńczenie projektu realizowanego przez Muzeum i Towarzystwo w ramach projektu „Ze sztuką na Ty”. Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.

Zdjęcia