Wieczornica w Parkoszu

Szkoła w Parkoszu

W Publicznej Szkole Podstawowej w Parkoszu odbyła się wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowana przez uczniów i harcerzy. Przy świecach, w uroczystej atmosferze przypomniano historię odzyskania niepodległości przez Polskę oraz odśpiewano najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne i żołnierskie. Wieczornica odbyła się z udziałem społeczności szkolnej oraz gości. Wśród zaproszonych byli: rodzice, burmistrz Ewa Gołębiowska, prezes TPPiZP Jacek Podlasek, wiceprezes TPPiZP Zofia Mossoń, harcmistrz Anna Czernysz, harcmistrz Maria Smoła-Wójcik, przewodnik Marek Proszowski oraz harcerze z Hufca Ziemi Pilzneńskiej.

W czasie akademii uczniowie klasy VIII odczytali fragmenty tekstu Adama Mickiewicza "Ballady i romanse" - tegorocznej lektury "Narodowe Czytanie 2022".