Zrealizowany projekt w Bielowach

Mieszkańcy sołectwa Bielowy zrealizowali projekt pn. „Doposażenie świetlicy z zakupem niezbędnego wyposażenia dla organizacji warsztatów kulinarnych z odtworzeniem tradycyjnych przepisów kulinarnych oraz organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka” przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Pilzno w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025”.

Pomysł na tego typu przedsięwzięcie zawarte jest w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Bielowy i zostało wybrane do realizacji przez Grupę Odnowy Wsi.

W ramach ww. projektu zostało zakupiono nowoczesny sprzęt mi in. kuchenkę gazową, zmywarkę, grill gazowy, robot kuchenny oraz drobne wyposażenie kuchni takie jak garnki, noże, czajnik, miski a także zakupiono nowe meble kuchenne.

Zakupiony sprzęt pozwoli na integrację społeczności lokalnej w przystosowanym do tego miejscu, które stwarza możliwość rozwijania pasji kulinarnych oraz poznawania tożsamości lokalnej poprzez kulinaria.

W ramach projektu zorganizowano także warsztaty kulinarne z odtwarzaniem tradycyjnych przepisów kulinarnych oraz zorganizowano festyn piknik rodzinny dla dzieci i mieszkańców miejscowości.

Wartość zadania wyniosła 24 044,01 zł w tym Samorząd Województwa Podkarpackiego dofinansował zadanie kwotą 11 980,00,00 zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Pilzno.

Zdjęcia