Sprawdzian wiedzy o pożarnictwie

OTWP Pilzno

W Publicznej Szkole Podstawowej w Pilźnie im. Władysława Jagiełły odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP), w których wzięło udział 18 uczniów z terenu gminy Pilzno.

Uczestników turnieju powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Pilźnie Bernadetta Książek. Następnie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podziale na trzy grupy  wiekowe, musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Nad sprawnym przebiegiem eliminacji czuwali st. kpt. Jan Moskal i kpt. Piotr Książek reprezentujący Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy oraz Zbigniew Zyznar prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pilźnie. Po ogłoszeniu wyników burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska złożyła wszystkim uczestnikom gratulacje i wręczyła dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Pilźnie. Zdobywcy I i II miejsca z każdej grupy wiekowej zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych Turnieju. Poniżej lista laureatów:

 

I grupa wiekowa

  1. Wojciech Małozięć – Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych
  2. Weronika Papiernik – Szkoła Podstawowa w Słotowej
  3. Gabriela Duś – Szkoła Podstawowa w Słotowej

 

II grupa wiekowa

  1. Przemysław Kusza – Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych
  2. Natalia Bal – Szkoła Podstawowa w Pilźnie
  3. Klaudiusz Mazur – Szkoła Podstawowa w Zwierniku

 

III grupa wiekowa

  1. Jakub Gęza – Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie
  2. Kacper Łazowski – Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie
  3. Wiktor Pękala – Technikum nr 2 w Dębicy