Franek zastąpi Filipa

Franciszek Podraza

Z przyczyn obiektywnych organizatorzy dokonali zmiany werdyktu castingu do głównej roli w klipie promującym miasto i gminę Pilzno. Informujemy, że zwycięskie miejsce Filipa Bałuta zajmuje Franciszek Podraza.

Lena i Filip zwycięzcami castingu

Lena

Poznaliśmy wyniki castingu do głównej roli w klipie, który będzie promował miasto i gminę Pilzno! Po niezwykle burzliwych naradach, niezależna komisja złożona z reżyserów i realizatorów klipu wybrała Lenę Zabawę oraz Filipa Bałuta. Gratulujemy!

Organizatorzy podkreślają, że zgłoszenia uczestników były na bardzo wysokim poziomie. W związku z tym postanowiono, że każde dziecko, które zgłosiło się do castingu będzie miało szanse wystąpić w klipie. Mali aktorzy dostaną tez upominki od Gminy Pilzno.

Harcerze dla przyrody

Harcerze

Już 24 kwietnia harcerki i harcerze 1 Pilzneńskiego Szczepu Harcerskiego "Zielony Płomień" uczestniczyli w finale akcji "Czuwam! dla ziemi".  Podczas kilkugodzinnych zbiórek drużyn druhowie porządkowali tereny przy cmentarzu parafialnym w Pilźnie, park przy budynku "Sokoła" w Pilźnie oraz pobliskie koryto rzeki Dulczy. W sumie zebrano ponad 20 worków odpadów. Kolejną akcję porządkową przeprowadziła 1Pilzneńska Drużyna Harcerska „Zielona Jedynka” w sobotę, 22 maja, pod opieką hm Marii Smoła-Wójcik.

Podziękowania dla Tadeusza Golęby

Tadeusz Golęba

Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pilźnie, burmistrz Pilzna oraz radni Rady Miejskiej złożyli podziękowania Tadeuszowi Golębie za wieloletnią pracę społeczną i owocną współpracę. Po 10 latach sprawowania funkcji sołtysa wsi Bielowy, Tadeusz Golęba ze względów zdrowotnych zrezygnował z kierowania sprawami sołectwa.