80. rocznica powstania Armii Krajowej

Pomnik Pilzno

Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, Czesław Ziaja, przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie oraz Jacek Podlasek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej złożyli wieniec, a także zapalili znicze z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Symboliczny gest miał miejsce pod pomnikiem, który upamiętnia 50. rocznicę powołania Armii Krajowej, oddając hołd poległym żołnierzom placówki "Pocisk" oraz walczącym o wolność w latach 1939-1956.

Dofinansowanie do wymiany kotła CO

Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji wspólnego Projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związki Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.2.2", który obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

Projekt zakłada dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

 

Stanisław Kaszubski "Król" - człowiek niezłomny

Kaszubski

Przedstawiciele pilźnieńskich władz samorządowych, harcerstwa, Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Domu Kultury w Pilźnie uczcili wczoraj pamięć Stanisława Kaszubskiego "Króla", człowieka niezłomnego, który został stracony 107 lat temu, na pilźnieńskim rynku.

Muzeum Regionalne w Pilźnie o Stanisławie Kaszubskim "Królu":

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór wniosków na 2022 rok o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym kosztów związanych z odbiorem i utylizacją wyrobów budowlanych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Pilzno.

Potrzebne dokumenty (Informacja, Ocena stanu i Wniosek) do złożenia wniosku można pobrać stąd.

Podpisano umowę na boiska

Sportowa Polska

Gmina Pilzno podpisała umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boisk sportowych w Łękach Dolnych oraz Łękach Górnych.

W ramach inwestycji przewidziano, że przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach Dolnych powstanie boisko o wymiarach 60x30 m o nawierzchni z trawy naturalnej, z piłkochwytami, ogrodzeniem i oświetleniem. Z kolei przy szkole w Łękach Górnych powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x33 m o nawierzchni syntetycznej z piłkochwytami, ogrodzeniem, oświetleniem oraz trybunami.