Wybrano wykonawcę rozbudowy kanalizacji

Kanalizacja w Pilźnie

Firma Hydrobud z Pilzna złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Przedmiot zamówienia był podzielony na dwie części i obejmował budowę sieci wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków instalacją zewnętrzną zasilającą przepompownie ścieków, oświetleniem terenu, zjazdami i drogami dojazdowymi do pompowni ścieków, placami manewrowymi i niezbędną infrastrukturą w rejonie ulicy Lwowskiej oraz ulic Legionów, Paderewskiego i Kraszewskiego.

Wiersze z przyrodą w tle

Wiersze z przyrodą w tle

Przedszkolaki z całej naszej gminy przybyły do Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie, aby wziąć udział w konkursie recytatorskim pod hasłem „Wiersze z przyrodą w tle”. Tematyka konkursu związana była z uczestnictwem oddziału przedszkolnego oraz drugich klas PSP w Pilźnie w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Z ekologią na ty”.

Najkorzystniejsza oferta na wodociągi

Wodociąg Pilzno

Firma Hydrobud z Pilzna złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę sieci wodociągowej, który był podzielony na trzy części i dotyczył budowy sieci wodociągowej w miejscowości Łęki Górne, połączenia wodociągów - ulica Paderewskiego i budowy trzech przejść wodociągowych wraz z rozbiórką estakad. Oferta Hydrobudu opiewa na kwoty: część I – 162 454,34 zł ,część II – 55 671,03 zł, część III – 281 601,12 zł.

Konkurs z okazji 25-lecia Sokoła Dobrków

Uczniowie w klasie piszą test

4 kwietnia w Szkole Podstawowej w Dobrkowie odbył się konkurs wiedzy na temat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" im. Jana Pawła II w Dobrkowie. Uczniowie klas V-VIII zmierzyli się z pytaniami na temat historii "Sokoła", jej lokalnych struktur oraz wybitnego patrona, jakim jest św. Jan Paweł II. Autorami pytań byli ks. prałat dr Władysław Szewczyk oraz nauczyciel szkoły mgr Janusz Dzik. 

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Lis

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 15-27 kwietnia 2023 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna – jesień) wykładaniu szczepionki.

Kiermasz ze smakiem

Kiermasz Wielkanocny Pilzno

Na pilźnieńskim rynku poczuliśmy, że święta są tuż, tuż. KGW Bielowianie, KGW w Słotowej, KGW w Zwierniku, KGW Podlesie, OSP Parkosz sekcja "Koszyczek" oraz Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" przygotowały stoiska z pięknymi ozdobami wielkanocnymi, pysznymi wypiekami i daniami - dziękujemy za trud i serce włożone w przygotowanie tak pięknych straganików ze smakiem