Wielkie sprzątanie w Strzegocicach

Dzień Ziemi Strzegocice

Wraz ze Stowarzyszeniem Słowian Doliny Wisłoki Palana Gera w ramach Dnia Ziemi zapraszamy do wzięcia udziału w 5. edycji ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. W sobotę, 22 kwietnia o godz. 11 rozpocznie się sprzątanie brzegów zalewu w Strzegocicach. Do dyspozycji uczestników będą worki i rękawice. Na zakończenie przewidziano wspólne ognisko w Osadzie Słowiańskiej.

Wybrano wykonawcę rozbudowy kanalizacji

Kanalizacja w Pilźnie

Firma Hydrobud z Pilzna złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Przedmiot zamówienia był podzielony na dwie części i obejmował budowę sieci wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków instalacją zewnętrzną zasilającą przepompownie ścieków, oświetleniem terenu, zjazdami i drogami dojazdowymi do pompowni ścieków, placami manewrowymi i niezbędną infrastrukturą w rejonie ulicy Lwowskiej oraz ulic Legionów, Paderewskiego i Kraszewskiego.

Wiersze z przyrodą w tle

Wiersze z przyrodą w tle

Przedszkolaki z całej naszej gminy przybyły do Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie, aby wziąć udział w konkursie recytatorskim pod hasłem „Wiersze z przyrodą w tle”. Tematyka konkursu związana była z uczestnictwem oddziału przedszkolnego oraz drugich klas PSP w Pilźnie w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Z ekologią na ty”.